eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak przekazać 1% podatku należnego dla OPP w PIT 2015?

Jak przekazać 1% podatku należnego dla OPP w PIT 2015?

2016-01-12 11:08

Jak przekazać 1% podatku należnego dla OPP w PIT 2015?

Jak przekazać 1% podatku należnego dla OPP w PIT 2015? © Pio Si - Fotolia.com

Ponad 8,2 tys. organizacji pożytku publicznego jest uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznań rocznych PIT za 2015 rok. Swoim podatkiem może podzielić się każdy, kto składa zeznanie roczne z wykazaną kwotą podatku należnego. Warto z tej inicjatywy korzystać tym bardziej, że podatnika to nic nie kosztuje.

Przeczytaj także: Mały przedsiębiorca a 1% podatku dla OPP w zeznaniu podatkowym

Przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego nie jest ulgą podatkową. Skorzystanie z tej możliwości jest dla podatnika neutralne podatkowo; nic on nie zyskuje ani nie traci. Możliwość ta nie zmniejsza daniny należnej fiskusowi, a jedynie daje podatnikowi prawo do zadecydowania o sposobie wykorzystania części płaconego podatku.
Podatnik może tutaj zadecydować o przeznaczeniu jedynie 1% podatku należnego wynikającego ze składanego zeznania podatkowego. Jeżeli zatem przykładowo podatek wykazany w rozliczeniu wynosi 6 tys. zł, wniosek o przekazanie go wybranej OPP będzie dotyczył tylko kwoty 60 zł. W dalszym ciągu jednakże zobowiązanie podatkowe wynosi dokładnie 6 tys. zł a nie 5 940 zł. Jedyna różnica polega na tym, że budżet państwa otrzyma tę mniejszą wartość, zaś 60 zł trafi do wybranej OPP.

Obowiązki ograniczone do minimum, resztę zrobi urząd skarbowy


Na początku korzystania z takiej możliwości stosownego przelewu środków na konto organizacji pożytku publicznego musiał dokonać sam podatnik. Obecnie nie ma już takiej potrzeby. Obowiązki osoby zamierzającej podzielić się swoim podatkiem z wybraną OPP zostały tutaj bowiem ograniczone do minimum. Resztą zajmuje się urząd skarbowy, do którego roczny PIT jest kierowany.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Jak przekazać 1% podatku należnego dla OPP w PIT 2015?

Aby podatnik mógł zadysponować 1% podatku należnego i przekazać go wybranej OPP, zeznanie podatkowe musi złożyć w ustawowym terminie.


Przepisy wskazują, że to naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty takiego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Wnioskowaną kwotę do przekazania zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli podatnik się pomyli i wskaże wartość wyższą, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej ograniczenia do przysługującego limitu.

Wniosek o przekazanie 1% podatku


Przytoczona regulacja wskazuje, że obowiązek przekazania 1% podatku należnego na rzecz OPP spoczywa na organie podatkowym, o ile podatnik wystąpi o to z odpowiednim wnioskiem. Wniosek taki przy tym znajduje się w samym zeznaniu rocznym i jest dziecinnie prosty. Otóż w formularzach rozliczeniowych znajdują się specjalnie wydzielone dla takich czynności części, umieszczone pod końcem rozliczenia (po wyliczeniu wartości podatku należnego) i odpowiednio oznaczone.

Złożenie wniosku polega na wskazaniu numeru KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wnioskowanej kwoty do przekazania (która nie może być wyższa od 1% podatku należnego). I to wszystko. Trzeba tutaj zatem wypełnić tylko (lub aż) dwa dodatkowe pola.

Zeznania podatkowe zawierają jednakże także pola dodatkowe, przewidziane dla wpisania celu szczególnego, na jaki organizacji powinna przeznaczyć otrzymane od podatnika pieniądze oraz wyrażenie zgody na przekazanie tej organizacji danych osobowych podatnika, który podzielił się z nią swoim podatkiem. Wypełnienie tych pól nie jest jednak obowiązkowe.

Uwaga! Wskazanie sposobu spożytkowania przekazanych pieniędzy OPP jest dla niej jedynie sugestią, a nie informacją wiążącą. Organizacja może zastosować się do wskazówek osoby przekazującej 1% podatku, niemniej może też zadysponować otrzymaną kwotą w inny sposób.
Ważny numer KRS
Wypełniając część zeznania dotyczącą przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podanie jej numeru KRS. Identyfikator ten jest bowiem jedynym, po którym organ podatkowy może określi dane organizacji, której podatnik postanowił przekazać swój podatek.
Nadto w jednym zeznaniu można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku.

Zeznanie podatkowe musi być złożone na czas


Aby podatnik mógł zadysponować 1% podatku należnego i przekazać go wybranej OPP, zeznanie podatkowe musi złożyć w ustawowym terminie. Co za tym idzie, przy rozliczeniach PIT za 2015 r. ryczałtowcy swoje zeznania muszą przekazać do urzędu skarbowego najpóźniej do 1 lutego 2016 r., zaś pozostali do 2 maja 2016 r. Nawet spóźnienie się o jeden dzień skutkować będzie utratą prawa do przekazania 1% podatku na rzecz OPP.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku korekt złożonych zeznań podatkowych. Przede wszystkim należy pamiętać, że również w nich można przekazać 1% dla OPP, bądź zmienić pierwotną dyspozycję. Aby wniosek taki był ważny, korekta musi trafić do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca licząc od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego (także i tutaj mamy zatem podział na ryczałtowców i pozostałych podatników).

Na tym jednak nie koniec. Kolejnym warunkiem przekazana 1% dla OPP jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (bez względu na to, czy organ przekazuje odpowiednią kwotę na podstawie zeznania podatkowego, czy jego korekty).

Fiskus przekaże przy tym wnioskowaną kwotę nawet wówczas, gdy występuje zaległość podatkowa (a więc danina nie zostanie we wskazanym terminie uregulowana), jednakże tylko wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Zapłatą podatku nie muszą się oczywiście martwić ci, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali nadpłatę podatku.

Urząd skarbowy przekaże pieniądze w określonym terminie


Rola podatnika w zakresie przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP kończy się z chwilą złożenia zeznania rocznego i uregulowania wynikającej z niej daniny (jeżeli oczywiście podatek trzeba dopłacić). Resztą zajmuje się fiskus. Nie oznacza to jednak, że przekaże on określoną w zeznaniu kwotę wybranej organizacji od razu, bezpośrednio po złożeniu PIT-a.

Przepisy podatkowe wskazują bowiem, że kwotę taką organ podatkowy przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe (czyli w przypadku PIT za 2015 r. w okresie od maja do lipca 2016 r.), na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: