eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Niepełna amortyzacja jednorazowa środka trwałego

Niepełna amortyzacja jednorazowa środka trwałego

2016-02-19 13:20

Niepełna amortyzacja jednorazowa środka trwałego

Niepełna amortyzacja jednorazowa środka trwałego © margostock - Fotolia.com

Tzw. jednorazowy odpis amortyzacyjny, dostępny dla nowych firm oraz małych podatników, jest limitowany. W ten sposób do kosztów może trafić maksymalnie w jednym roku podatkowym 50 000 euro, przeliczone po odpowiednim kursie na złotówki. Jeżeli w ten sposób nie uda się zamortyzować całej wartości początkowej środka trwałego, w roku kolejnym zmieniają się zasady.

Przeczytaj także: Amortyzacja środków trwałych: zastrzeżenie prawa własności

Prawo do jednorazowej amortyzacji wynika z art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regulacjami podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczynają działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy, mają prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od określonych środków trwałych.

Amortyzacji takiej podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych. Jednorazowego odpisu można dokonać w roku podatkowym, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tak dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie może jednak w danym roku przekroczyć równowartości kwoty 50 000 euro. W przeliczeniu na złotówki w 2016 r. jest to kwot 212 tys. zł, zaś rok wcześniej była to kwota 209 tys. zł.
Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpis taki można dokonać także w dowolnym miesiącu późniejszym, o ile będzie to ten sam rok podatkowy.

fot. margostock - Fotolia.com

Niepełna amortyzacja jednorazowa środka trwałego

Niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego nie przepada. Niemniej nie zostanie ona odniesiona w koszty firmy roku, w którym nastąpił jednorazowy odpis amortyzacyjny.


Z uwagi na limit amortyzacji jednorazowej nie zawsze udaje się w ten sposób odnieść w koszty całą wartość początkową danego środka trwałego. Jak w takiej sytuacji powinien się zachować podatnik?

Załóżmy dla przykładu, że wartość początkowa danej maszyny wynosi 400 000 zł. Podatnik zakupił ją w maju 2015 r. i w tym też miesiącu została ona oddana do używania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Podatnik skorzystał w stosunku do niej z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Do kosztów z tego tytułu w miesiącu maju 2015 r. trafiło zatem 209 000 zł. Co z pozostałą częścią wartości początkowej, czyli 191 000 zł?

Przede wszystkim należy pamiętać, że ta niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego nie przepada. Niemniej nie zostanie ona odniesiona w koszty firmy roku, w którym nastąpił jednorazowy odpis amortyzacyjny. Nadto, w stosunku do pozostałej części wartości początkowej takiego środka trwałego nie będzie można skorzystać z amortyzacji jednorazowej w kolejnym roku podatkowym.
Ustawodawca wskazuje bowiem, że od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej bądź degresywnej (gdy ta przysługuje i zostanie wybrana), przy czym suma wszystkich dokonanych odpisów amortyzacyjnych (czyli zarówno w postaci amortyzacji jednorazowej jak i amortyzacji liczonej metodą liniową bądź degresywną) nie może tutaj przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego.

Jedynym odpisem amortyzacyjnym środka trwałego w roku jego oddania do używania będzie zatem odpis jednorazowy. W latach następnych natomiast podatnik będzie naliczał odpisy amortyzacyjne metodą liniową bądź degresywną tak długo, aż cała wartość początkowa środka trwałego nie zostanie zamortyzowana.
Nie można zastosować amortyzacji jednorazowej w stosunku do jednego środka trwałego w dwóch kolejnych latach podatkowych. Taki odpis możliwy jest jedynie w roku, w którym środek trwały został wpisany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: