eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Amortyzacja jednorazowa: koszty firmy w ramach pomocy de minimis

Amortyzacja jednorazowa: koszty firmy w ramach pomocy de minimis

2015-08-12 13:29

Amortyzacja jednorazowa: koszty firmy w ramach pomocy de minimis

Amortyzacja jednorazowa: koszty firmy w ramach pomocy de minimis © tu-8 - Fotolia.com

Przedsiębiorcom, mającym status małego podatnika (na gruncie PIT) oraz tym, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, przysługuje szereg przywilejów podatkowych. Należy do nich między innymi amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis, która daje możliwość szybkiego stworzenia kosztów i tym samym obniżenia podatku.

Przeczytaj także: Środki trwałe: przekroczenie limitu amortyzacji jednorazowej

Mały podatnik - definicja w kontekście amortyzacji jednorazowej
Pojęcie małego podatnika definiuje art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści przepisu możemy się dowiedzieć, że mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.  Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.  W roku 2015  górna granica przychodów małego podatnika z 2014 r. nie może przekroczyć 5.015.000 zł.

Limit jednorazowego odpisu w amortyzacji jednorazowej


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje także wysokość maksymalnego odpisu amortyzacyjnego w przypadku amortyzacji jednorazowej. Art. 22k ust. 7 mówi, że limitem amortyzacji jednorazowej jest równowartość 50.000 euro. Kwota ta również podlega przeliczeniu na złote polskie po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października, również w zaokrągleniu do 1.000 zł. Dla roku 2015 limit jednorazowej amortyzacji wynosi 209.000 zł.

Jakich środków trwałych dotyczy jednorazowa amortyzacja?


W ramach pomocy de minimis można jednorazowo amortyzować środki trwałe należące do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Możemy do nich zaliczyć:
 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis nie obejmuje także wartości niematerialnych i prawnych, należących do przedsiębiorstwa.

fot. tu-8 - Fotolia.com

Amortyzacja jednorazowa: koszty firmy w ramach pomocy de minimis

Odpis z tytułu administracji jest limitowany – nie może przekroczyć 50 tys. euro w roku.


Należy również pamiętać, że łączna kwota pomocy de minimis nie może być wyższa niż  200.000 euro w ciągu trzech lat. Dla firm transportowych kwota ta wynosi 100.000 euro.

Amortyzacja jednorazowa - zaświadczenie


Urzędy skarbowe mają obowiązek wystawić przedsiębiorcy, który korzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, stosowne zaświadczenie.  Żeby je uzyskać należy złożyć we właściwym urzędzie wniosek, a także inne wymagane dokumenty, takie jak:
 • dokument zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • kartoteka środków trwałych,
 • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, która przyjęto by dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Przedsiębiorca, który nie wnioskował o zaświadczenie o skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, nie musi obawiać się jej zakwestionowania, powinien się jednak liczyć z tym, że uzyskanie innego wsparcia może napotkać wiele problemów.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: