eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Firmowy samochód ciężarowy używany prywatnie w podatku VAT

Firmowy samochód ciężarowy używany prywatnie w podatku VAT

2016-06-21 13:58

Firmowy samochód ciężarowy używany prywatnie w podatku VAT

Van © vege - Fotolia.com

Samochody osobowe używane do celów mieszanych, czyli zarówno działalności gospodarczej jak i prywatnie, dają prawo do odliczenia jedynie połowy podatku naliczonego. Inaczej jest w przypadku samochodów ciężarowych spełniających określone wymagania. Tutaj odliczyć można pełny VAT. Powstaje jednakże inne niebezpieczeństwo.

Przeczytaj także: Samochód zastępczy z pełnym odliczeniem VAT bez ewidencji

Załóżmy, że podatnik posiada samochód ciężarowy typu van (z jednym rzędem siedzeń), dla którego zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne i wykonano stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Samochodem tym służbowo jeździ pracownik firmy, który sporadycznie za zgodą szefa wykorzystuje go także na potrzeby prywatne. Czy w takim przypadku firma może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu?

Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca.
Przypomnijmy, iż co do zasady pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, dają prawo do odliczenia połowy podatku naliczonego związanego z ich zakupem, najmem, leasingiem czy samą eksploatacją. Ustawodawca założył bowiem odgórnie, że pojazdy takie są wykorzystywane do celów mieszanych, czyli zarówno firmowych jak prywatnych (podatnika, jego pracowników czy innych osób).
100% VAT odliczyć można tutaj jedynie wówczas, gdy pojazd taki służy wyłącznie działalności gospodarczej. To jednak wiąże się z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji.

Są jednak wyjątki od tej zasady. Otóż ustawodawca uznał, że konstrukcja niektórych pojazdów uniemożliwia ich użytek prywatny bądź powoduje, że użytek taki jest nieistotny. W związku z tym pojazdy te bez prowadzenia chociażby ewidencji ich przebiegu, dają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Mieszczą się tutaj m.in. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

fot. vege - Fotolia.com

Van

Wykorzystanie w celach prywatnych samochodu dającego prawo do odliczenia jedynie połowy VAT-u nie jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług i opodatkowane tym podatkiem.


Spełnienie ustawowych wymagań dla takich pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jak łatwo zauważyć, taki właśnie samochód użytkuje pracownik firmy z naszego przykładu. Stąd pełne odliczenie VAT od wydatków z nim związanych jest tutaj jak najbardziej dopuszczalne.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13.11.2014 r. nr IPPP1/443-967/14-4/JL potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym fakt prywatnego użytku samochodów innych niż osobowe, które mają jeden rząd siedzeń i dla których posiada on stosowną dokumentację wymaganą przez ustawę o VAT, nie pozbawia prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z tymi pojazdami samochodowymi, niezależnie od ewentualnego nieistotnego użycia tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Prawo do odliczania całego VAT od wydatków na taki pojazd jest w związku z tym zachowane, nawet jeżeli niekiedy jest on wykorzystywany do celów prywatnych.

Niestety powyższe pociąga za sobą określone, negatywne skutki po stronie podatku należnego.
Otóż zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepis ten nie ma zastosowania (art. 8 ust. 5 ustawy o VAT) w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:
  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
  2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mówiąc innymi słowy, wykorzystanie w celach prywatnych samochodu dającego prawo do odliczenia jedynie połowy VAT-u nie jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług i opodatkowane tym podatkiem.

W naszym przypadku jednakże podatnik zachował pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z opisanym pojazdem. To zaś pociąga za sobą rozliczenie podatku należnego z tytułu nieodpłatnie używanego przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: