eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Papierowa deklaracja zamiast e-deklaracji karana mandatem z kks-u

Papierowa deklaracja zamiast e-deklaracji karana mandatem z kks-u

2016-11-03 12:10

Papierowa deklaracja zamiast e-deklaracji  karana mandatem z kks-u

Złożenie papierowej deklaracji będzie wykroczeniem skarbowym © adam88xx - Fotolia.com

Duża nowelizacja ustawy o VAT jest obecnie w sejmie (od 28.10.2016 r.) i wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie w zakładanym terminie (czyli co do zasady z początkiem 2017 r.). Przewiduje ona m.in. sankcje karne dla tych, którzy będą składać deklaracje z pominięciem zastosowania środków komunikacji elektronicznej (czyli za złożenie wersji papierowej formularza zamiast e-deklaracji).

Przeczytaj także: E-podatki czyli deklaracje elektroniczne dla początkujących

Przypomnijmy, że do tej pory co do zasady można składać informacje podsumowujące VAT-UE w wersji papierowej. Krótszy jest jedynie czas na ich złożenie (zamiast do 25-tego dnia następnego miesiąca trzeba się wyrobić do 15-tego dnia następnego miesiąca po tym, który rozliczamy). W zasadzie można powiedzieć, iż obecnie regułą są informacje papierowe składane do 15. dnia następnego miesiąca, zaś odstępstwem od niej jest składanie deklaracji elektronicznych do 25. dnia następnego miesiąca.

Od 2017 r. fiskus nie chce deklaracji papierowych


Powyższy stan ma się istotnie zmienić już niebawem.
Otóż zakładane zmiany w art. 100 ustawy o VAT (który określa zasady składania informacji podsumowujących) wskazują, że informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wymienionych w ust. 1, czyli wykazywanych w formularzach VAT UE (WDT, WNT i świadczenie usług na rzecz kontrahentów unijnych).

Większa część obecnych regulacji tego przepisu zostanie uchylona.

Ustawodawca postanowił zatem:
  • po pierwsze - zlikwidować możliwość składania kwartalnych informacji podsumowujących (co obecnie jest dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków)>
  • po drugie - zobowiązać przedsiębiorców do składania informacji podsumowujących jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zlikwidowane zostaną zatem wersje papierowe takich formularzy.

Oczywiście również korekty informacji podsumowujących będą mogły być składane jedynie w sposób elektroniczny.

Wymóg taki obejmie przy tym także podatników dokonujących dostaw lub nabyć w systemie odwróconego VAT (czyli informacji VAT-27).

fot. adam88xx - Fotolia.com

Złożenie papierowej deklaracji będzie wykroczeniem skarbowym

Mandat zapłaci ten, kto informację VAT-UE bądź VAT-27 złoży fiskusowi papierowo a nie elektronicznie.


Nowy obowiązek = nowe środki przymusu


Projekt ustawy przewiduje także nowelizację kodeksu karnego skarbowego, w którym to zostanie wprowadzona sankcja karna za nieprawidłowe wywiązywanie się z powyższego obowiązku.

Otóż niezastosowanie się do opisanych wyżej wymogów, czyli np. składanie deklaracji papierowych zamiast elektronicznych, będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe. Mówiąc innymi słowy, na tego, kto nie dostosuje się do składania formularzy elektronicznie, fiskus będzie nakładał mandaty.

Dlaczego zdecydowano się odejść od formularzy papierowych? „Wprowadzenie penalizacji za niezachowanie wymaganej formy deklaracji (niezłożenie jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wiąże się z koniecznością pozyskiwania jak najszybciej danych fiskalnych do analizy, w obszarach, w których ustawodawca zdecydował, że są najbardziej narażone na nadużycia (przede wszystkim VAT). Należy zwrócić uwagę, że przesłanie deklaracji w formie papierowej wiąże się zwykle nie tylko z opóźnieniem otrzymania tej deklaracji przez organ do analizy, ale też koniecznością wprowadzenia danych z tej deklaracji do systemu, co generuje dalsze opóźnienia w możliwości identyfikowania nieprawidłowości.” - wskazują projektodawcy zmian.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: