eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak wysłać e-Deklarację do urzędu skarbowego?

Jak wysłać e-Deklarację do urzędu skarbowego?

2015-01-26 13:29

Jak wysłać e-Deklarację do urzędu skarbowego?

Jak wysłać e-deklarację do urzędu skarbowego? © Picture-Factory - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Ostatnimi czasy deklaracje w formie elektronicznej są szeroko promowane, w tym także przez resort finansów. I nie chodzi tutaj jedynie o zeznania PIT-ów, na których Kowalscy rozliczają się z dochodów/przychodów uzyskanych w roku ubiegłym. E-deklaracje postanowił promować także Rząd, przymuszając wiele firm do składania takich deklaracji. W tym roku po raz pierwszy płatnicy (i nie tylko oni) muszą w ten sposób przekazać tysiące deklaracji fiskusowi. Dlatego warto zdobyć wiedzę, jak takie e-deklaracje należy złożyć, co prezentujemy poniżej.

Przeczytaj także: Elektroniczne deklaracje i zeznania podatkowe w 2015 roku

Podpis elektroniczny i dane autoryzujące


Deklaracja elektroniczna, podobnie jak i papierowa, aby była dla fiskusa ważna, musi zostać podpisana. Podpisu takiego można dokonać w dwojaki sposób. Osoby fizyczne mogą mianowicie korzystać tutaj z bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź tzw. danych autoryzujących, przy czym w ten ostatni sposób podpisywać nie można wszystkich dokumentów.

Z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (a więc za pomocą danych autoryzujących) obecnie mogą być składane następujące deklaracje:
a) dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAP-1,
b) dla podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-3,PCC-3/A,
c) dla podatku od spadków i darowizn: SD-3, SD-3/A, SD-Z2,
d) w sprawie podatku dochodowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
e) w sprawie zryczałtowanego podatku: PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A,
f) dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R.

fot. Picture-Factory - Fotolia.com

Jak wysłać e-deklarację do urzędu skarbowego?

Do obsługi e-deklaracji wymagany jest program Adobe Reader w możliwie najnowszej wersji. Należy także pobrać i zainstalować wtyczkę (plugin) do obsługi wysyłki e-deklaracji.


Przypomnijmy, że danymi autoryzującymi są tutaj:
  • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,
  • Imię (pierwsze),
  • Nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Pozostałe deklaracje, jak też deklaracje składane przez podmioty inne niż osoby fizyczne, muszą być opatrzone w podpis elektroniczny (który kosztuje z reguły kilkaset złotych). Na deklaracjach podpisywanych w ten sposób skupimy się poniżej.

W pierwszej kolejności upoważnienie do podpisywania e-deklaracji


Podpis elektroniczny jest imienny, a więc wydawany na konkretne imię i nazwisko. O upoważnieniu danej osoby do podpisywania deklaracji elektronicznych danego podmiotu należy zaś powiadomić fiskusa. Pełnomocnictwo takie opatrzone jest symbolem UPL-1 (wzór ustawowo określony) i należy je złożyć w formie papierowej do naczelnika urzędu skarbowego w sprawach ewidencyjnych podatników i płatników.
Wszystkie e-deklaracje wysłane przed złożeniem wskazanego pełnomocnictwa, a podpisane podpisem kwalifikowanym, będą odrzucane przez system, zaś użytkownikowi zostaje tutaj zwrócony stosowny komunikat. Z reguły e-deklaracje opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można wysyłać już następnego dnia po dostarczeniu do urzędu skarbowego pełnomocnictwa UPL-1.

Oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego


Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis taki stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W celu spełnienia kryteriów bezpieczeństwa konieczne jest posiadanie zestawu, który zawiera: certyfikat kwalifikowany, kartę kryptograficzną, czytnik kart kryptograficznych oraz odpowiednie oprogramowanie. Certyfikaty kwalifikowane wydawane są wyłącznie dla osób fizycznych. Skąd jednak wziąć podpis elektroniczny?

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Są to:
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir)
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum)
  • Unizeto Technologies (CERTUM)
  • Enigma S.O.I.(PEM-HEART)
  • EuroCert
- oraz ich partnerskie punkty rejestracyjne na terenie całego kraju.

W ramach zawieranych umów wskazane firmy z reguły dostarczają niezbędne narzędzia do korzystania z podpisu elektronicznego, a wskazane wyżej. Oczywiście komputer, na którym będą podpisywane elektronicznie deklaracje należy mieć swój.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: