eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

2019-02-04 12:01

OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

Obowiązki informacyjne fundacji mającej status OPP © mattz90 - Fotolia.com

Fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego obowiązane są do corocznej sprawozdawczości, której celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji, na jakie cele zostały przeznaczone środki przekazywane przez darczyńców. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest do sporządzenia i ogłoszenia dwóch rodzajów sprawozdań: rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności.

Przeczytaj także: Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

Oznacza to, iż po podjęciu przez właściwe władze fundacji OPP uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, na fundacjach ciąży obowiązek publikacji sprawozdania merytorycznego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego. Sprawozdanie powinno być przyjęte przez władze Fundacji do końca 6 miesiąca następnego roku obrotowego.
Termin w jakim należy zamieścić sprawozdania w bazie sprawozdań jest uzależniony od roku obrotowego, tj. jeżeli rok obrotowy fundacji OPP jest taki sam jak rok kalendarzowy – termin upływa 15 lipca, zaś jeżeli rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego – termin mija 30 listopada.

Fundacje OPP, które nie zamieszczą sprawozdań w wymaganym terminie, nie zostaną uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego, które mają prawo do środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacje mające status OPP, które sporządzą sprawozdanie merytoryczne i opublikują je w bazie sprawozdań OPP w przypisanym terminie, zwolnione są z obowiązku przesyłania sprawozdania merytorycznego do ministra pełniącego nadzór nad fundacją.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawozdanie fundacji powinno być udostępnione także do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. W myśl wspomnianej regulacji publikacja powinna nastąpić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej fundacji, przy czym ustawa milczy w zakresie terminu do którego należy dokonać tej czynności.

fot. mattz90 - Fotolia.com

Obowiązki informacyjne fundacji mającej status OPP

Fundacje będące organizacjami pożytku publicznego mają określone obowiązki sprawozdawcze, jeżeli takiego statusu nie chcą utracić. Mianowicie w określonym terminie muszą opublikować swoje sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z prowadzenia działalności. Te przekazuje się też fiskusowi i niekiedy do KRS.


Obowiązki sprawozdawcze fundacji OPP nie ograniczają się tylko do publikacji sprawozdań w bazie oraz na stronie internetowej. Fundacja OPP musi ponadto złożyć sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek wysłania sprawozdania finansowego do KRS uzależniony jest od okoliczności prowadzenia przez Fundację OPP działalności gospodarczej. Fundacje mające status OPP, które prowadzą działalność gospodarczą są obowiązane do przesłania do KRS sprawozdania finansowego wraz z uchwałą uprawnionych organów fundacji zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualną opinią audytora w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: