eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe

Opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe

2019-05-07 13:59

Opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe

VAT na licencje na programy komputerowe © bnenin - Fotolia.com

Dynamiczny rozwój branży informatycznej stanowi siłę napędową nowoczesnych gospodarek opartych na wiedzy i świadczeniu zaawansowanych technologicznie usług. Korzystają z tego producenci i dystrybutorzy oprogramowania oraz różnego rodzaju aplikacji stosownych w coraz większej liczbie urządzeń. Sprzedaż oprogramowania odbywa się poprzez udzielenie licencjobiorcy prawa do korzystania z programu komputerowego, na określonych polach eksploatacji, przez określony okres. Wielu podatników ma jednak problem z właściwym rozpoznaniem momentu opodatkowania VAT usługi udzielenia licencji. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii kluczowe staje się udzielenie odpowiedzi na pytanie czy jest to usługa o charakterze jednorazowym czy ciągłym.

Przeczytaj także: Licencje na programy komputerowe w podatku VAT

Problematyka ta stała się przedmiotem analizy Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 02.04.2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.887.2018.2.JS). O rozstrzygnięcie w zakresie czy usługi udzielenia licencji można zakwalifikować jako usługi o charakterze jednorazowym oraz ustalenia powstania obowiązku podatkowego zwrócił się podatnik, który stosował różne zasady udzielania licencji (nie świadcząc przy tym żadnych usług dodatkowych związanych z udzielona licencją) i sposoby rozliczenia wynagrodzenia z tego tytułu.
Wątpliwości przedsiębiorcy zrodziły się w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 05.09.2017 r. (sygn. akt I FSK 2319/15), w którym Sąd uznał, że obowiązek podatkowy w VAT od licencji na oprogramowanie komputerowe, za którą jest pobierana jednorazowa opłata, powstaje z chwilą wykonania usługi, czyli wdrożenia aplikacji u klienta. W wyroku tym podkreślono też, że jeżeli ze świadczeniem usługi nie wiążą się dodatkowe czynności cykliczne, a jedynie dostarczenie i wdrożenie licencji, wskazuje to na jednorazowy charakter świadczonej usługi, a obowiązek podatkowy z tytułu takiej usługi powstanie na zasadach ogólnych.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi. Jeżeli dla ww. usług zostaną ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub też usługi te będą świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w związku z ich dokonaniem w danym roku mogą nie upłynie termin płatności, dla celów ustalenia ich wykonania, znajdują zastosowanie umowne zasady uznania danej usługi za wykonaną. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy przed wykonaniem usługi uiszczane będą raty, zaliczki, przedpłaty to, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

fot. bnenin - Fotolia.com

VAT na licencje na programy komputerowe

Kiedy rozliczyć VAT od udzielonej licencji związanej z oprogramowaniem komputerowym? Niestety nie ma tutaj złotego środka i wszystko zależy od okoliczności towarzyszących takiej czynności. Obowiązek taki może bowiem powstać jednorazowo czy wielokrotnie na przestrzeni czasu. Niekiedy będzie to moment zawarcia umowy, innym razem zakończenia wszelkich prac.


Organ uznał, że w przypadku, w którym udzielenie licencji będzie miało miejsce w konkretnym dniu określonym w umowie (np. w dniu podpisania umowy lub w dniu przekazania oprogramowania i kluczy licencyjnych, lub we wskazanej w umowie konkretnej dacie) obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia licencji powstanie w dniu podpisania umowy lub w dniu przekazania oprogramowania i kluczy licencyjnych lub we wskazanej w umowie konkretnej dacie. Otrzymanie płatności przed wykonaniem usługi udzielenia licencji odniesie ten skutek, że obowiązek powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, a więc z chwilą otrzymania płatności w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W sytuacji, gdy licencja będzie udzielana w momencie podpisania umowy, a płatność należności licencyjnych będzie następowała w okresach rozliczeniowych, zaś umowa nie będzie się odnawiała w związku z dokonaną płatnością, za moment wykonania usługi, stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, będzie należało uznać ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego, do którego będzie odnosiła się dana płatność.

Jeżeli licencja udzielana będzie na następujące po sobie okresy rozliczeniowe i warunkiem otrzymania prawa do korzystania z licencji w danym okresie umownym będzie dokonanie wpłaty przez licencjobiorcę, to obowiązek podatkowy dla udzielenia licencji w danym okresie rozliczeniowym powstanie na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli w dniu dokonania zapłaty (która warunkuje rozpoczęcie trwania licencji).

Jeśli jednak umowa licencyjna będzie przewidywała przeniesienie praw do licencji z momentem podpisania umowy, a płatności będą określone w ratach, to nie będzie to automatycznie oznaczało, że obowiązek podatkowy powstanie w dniu dokonania płatności poszczególnych rat. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem już z dniem podpisania umowy, czyli faktycznego wykonania usługi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga od licencjodawcy podjęcia szeregu działań w celu prawidłowego określenia momentu wykonania usługi. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Dlatego badając kiedy faktycznie doszło do wykonania usługi należy oprzeć się na treści umowy licencyjnej i poddać ją szczegółowej analizie prawnopodatkowej, np. ustalając kiedy dojdzie do przekazania licencji, czy wraz z udzieleniem licencji świadczone będą określone czynności cykliczne, na czym będą one polegały oraz kiedy zostanie dokonana płatność.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: