eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowe kasy fiskalne (online) 2019

Nowe kasy fiskalne (online) 2019

2019-05-08 13:45

Nowe kasy fiskalne (online) 2019

Przepisy w sprawie kas online już obowiązują © Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Z dniem 1 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o VAT wprowadzające zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych. Nowelizacja ta wymusiła dokonanie zmian w rozporządzeniu wykonawczym.

Przeczytaj także: To już pewne: kasy fiskalne online od 2020 roku

Wprowadzone zmiany w ustawie o VAT to przede wszystkim nowelizacja art. 111, odnoszącego się do stosowania kas rejestrujących oraz dodanie art. 111a i 111b traktujących Centralnego Repozytorium Kas oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Dodane zostały też art. 145a i 145b mówiące o okresach przejściowych, w których można stosować dotychczasowe urządzenia (oraz zasadach ich stosowania) jak i obowiązku przejścia na kasy online.
Nowelizacja miała za zadanie wprowadzić w życie przepisy nakazujące stosowanie kas online. Dotychczasowe urządzenia będą mogły być stosowane, jednak w ograniczonym czasie. Ustawa zawiera harmonogram wymiany obecnych urządzeń fiskalnych na kasy online.
I tak podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ale nie dłużej niż:
 • do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
  a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
  a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
  a) fryzjerskich,
  b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  c) budowlanych,
  d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  e) prawniczych,
  f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

fot. Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Przepisy w sprawie kas online już obowiązują

Z początkiem maja 2019 r. do ustawy o VAT trafiły przepisy regulujące zasady korzystania z kas online. Jednocześnie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, regulujące stosowanie zarówno kas dotychczasowych jak i online. Stare kasy będą stopniowo eliminowane tak, aby ostatecznie każdy używał urządzenia przekazującego automatycznie dane fiskusowi.


Z uwagi na to, że kasy online oraz dotychczasowe będą funkcjonowały w zasadzie równolegle (w okresie przejściowym), konieczne było dostosowanie do ich potrzeb rozporządzenia wykonawczego w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca zdecydował się tutaj na przygotowanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816), które weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.
Warto wiedzieć
Do 31 sierpnia 2019 r. będą dostępne kasy z papierowym zapisem kopii, a do końca 2022 r. z kopią elektroniczną.

W tym akcie prawnym wyodrębniono różnice w zakresie opisu dokumentów wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych (online) w stosunku do opisu dokumentów wystawianych przez podatników stosujących kasy dotychczasowe. Rozporządzenie w pierwszej kolejności reguluje zasady stosowania kas online, a w dalszych zapisach zasady stosowania kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

W odniesieniu do kas online rozporządzenie określa m.in. jakie dokumenty wystawia podatnik przy użyciu tego urządzenia.
Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy on-line, wystawiają:
 1. paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej (z pewnym wyjątkiem),
 2. faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej,
 3. raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej,
 4. raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej,
 5. raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
 6. raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
 7. łączne raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
 8. łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
 9. raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej,
 10. dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej

Co do zakresu danych powyższych dokumentów nowe przepisy odsyłają do rozporządzenia technicznego dotyczącego kas.

Stare rozporządzenie techniczne zachowuje przy tym swoją moc do wejścia w życie przepisów rozporządzenia technicznego dotyczącego kas online, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach), czyli od 1 maja 2019 r. Może też być ono zmieniane.
Warto wiedzieć
Na podstawie art. 10 ust. 2 nowelizacji, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jednak nie dłużej niż do końca 2021 r. Wśród tych przepisów znajdują się m.in. zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: