eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga IP Box wyklucza daninę solidarnościową?

Ulga IP Box wyklucza daninę solidarnościową?

2020-03-20 13:42

Ulga IP Box wyklucza daninę solidarnościową?

Programiści z własną firmą nie zapłacą daniny solidarnościowej © apops - Fotolia.com

Najbardziej zamożni Polacy po raz pierwszy zobowiązani są do zapłaty dodatkowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej, który wynosi 4 proc. od dochodu przekraczającego 1 000 000 zł (art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: ustawa o PDOF). Daninę solidarnościową należy zapłacić i wykazać w dedykowanej deklaracji DSF-1, którą składa się we właściwym urzędzie skarbowym do końca kwietnia.

Przeczytaj także: Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu autorskiego innowacyjnego oprogramowania i sprzedaży licencji na jego użytkowanie opodatkowaną na podstawie art. 30ca ustawy o PDOF nie będą zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej, bowiem do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów opodatkowanych zgodnie z treścią przywołanego przepisu, czyli dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX). Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2020 r. (0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN).

Za prawidłowością powyższego stanowiska przemawia przede wszystkim zamknięty katalog dochodów podlegających daninie solidarnościowej, w którym nie zostały wymienione dochody uzyskane na podstawie art. 30ca przywoływanej ustawy, bowiem jak wynika z art. 30h ust. 2 - podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2 przywoływanej ustawy.

fot. apops - Fotolia.com

Programiści z własną firmą nie zapłacą daniny solidarnościowej

Z końcem kwietnia 2020 r. upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej przez najbogatszych. Podatek wynosi tutaj 4% od uzyskanego w 2019 r. dochodu przekraczającego 1 mln zł. Daniny tej nie zapłacą jednak podatnicy korzystający z ulgi na IP BOX. Dochody takie nie zostały bowiem wymienione w kręgu objętych nowym obciążeniem.


Jak wskazał dyrektor KIS w przywołanej interpretacji indywidualnej „(…) biorąc pod uwagę wskazane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie uwzględnia się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bowiem dochody te nie zostały wymienione w treści art. 30h ww. ustawy.”
Mając na uwadze powyższe, najbogatsi podatnicy którzy osiągają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. np. ze sprzedaży: patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wzorów leczniczych, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub z autorskiego prawa do programu komputerowego, opodatkowany według zasad, o których mowa w art. 30ca ust. 2 omawianej ustawy, nie będą zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej. Programiści i przedsiębiorcy osiągający dochody z wyżej wymienionych tytułów nie zostali bowiem uwzględnieni przez ustawodawcę za zobowiązanych do poniesienia daniny solidarnościowej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: