eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga IP BOX - ewidencja nawet po zakończeniu roku

Ulga IP BOX - ewidencja nawet po zakończeniu roku

2020-10-27 13:47

Ulga IP BOX -  ewidencja nawet po zakończeniu roku

Ewidencja na potrzeby ulgi IP BOX © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Zbliża się druga rocznica obowiązywania przepisów o preferencyjnym opodatkowaniu praw własności intelektualnej, tzw. ulgi IP Box. Po ilości wniosków podatników o wydanie interpretacji indywidulnych widać, że instytucja ta wciąż budzi rozmaite wątpliwości. Dotyczą one zarówno spełnienia warunków do skorzystania z ulgi, jak i sposobu kalkulacji dochodów oraz właściwego prowadzenia ewidencji. Ten ostatni problem został niedawno rozstrzygnięty przez WSA.

Przeczytaj także: Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

Przypomnijmy, że ulga IP Box polega na możliwości zastosowania preferencyjnej stawki w wysokości 5% do osiągniętego w ramach działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Katalog praw własności intelektualnej objętych ulgą jest wprost wymieniony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy stosowaniu tych przepisów powstają trzy zasadnicze kategorie wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczy pojęcia działalności badawczo-rozwojowej i możliwości zakwalifikowania danych czynności do takiego katalogu. Przepisy podatkowe odwołują się w tym zakresie do ustawy o szkolnictwie wyższym, gdzie pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych są zdefiniowane. Niezbędnym elementem działalności B+R jest zawsze element nowatorstwa, przez przynajmniej ulepszenie istniejących produktów i usług. W praktyce podatnicy, zwłaszcza pracujący w ramach zespołu programistów, często zastanawiają się, czy zmiany, które wprowadzają do programu są wystarczające, by ich działalność uznać za badawczo-rozwojową.

Druga kategoria wątpliwości odnosi się do sposobu kalkulowania podstawy opodatkowania preferencyjną stawką. Ustawodawca do obliczenia wysokości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej postanowił stworzyć specjalny wzór kalkulacji kosztów tzw. wskaźnik nexus, w ramach którego wprowadził różne kategorie kosztów, które podatnik powinien odróżnić. W praktyce niejasne jest tutaj przede wszystkim rozliczenie tzw. kosztów pośrednich (np. opłaty za media, czynsz najmu, itp.).

fot. Yuri Arcurs - Fotolia.com

Ewidencja na potrzeby ulgi IP BOX

Ulga IP BOX pozwala istotnie ograniczyć wysokość należnego fiskusowi podatku dochodowego. Skorzystanie z niej nie jest jednak proste. Wymaga m.in. zaprowadzenia dodatkowej ewidencji. Fiskus twierdzi, że tę należy prowadzić na bieżąco przez cały rok pomimo tego, że ulgę rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym. Co innego uznał ostatnio sąd.


Trzecim problemem jest ewidencja. Zgodnie z art. 30cb ustawy o PDOF (art. 24e ustawy o PDOP) podatnicy są obowiązani:
  1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
  2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
  4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
  5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje w odrębnej ewidencji. Jeśli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

Kwestią sporną miedzy podatnikami, a fiskusem był obowiązek prowadzenia ewidencji na bieżąco. Organy twierdziły, że stosowna ewidencji musi być prowadzona przez cały rok podatkowy. Podatnicy wskazywali jednak, że w przepisach nie ma takiego zastrzeżenia. Co więcej, skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko w rozliczeniu za rok podatkowy, a nie w zaliczkach na podatek 1, nie można więc odmawiać prawa do preferencji tym przedsiębiorcom, którzy stworzyli ewidencję po zakończeniu roku, o ile jest ona rzetelna i niewadliwa.

Rozpatrując skargę na interpretację indywidualną, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2020 r. (sygn. akt. I SA/Wr 170/20) przyjął korzystne dla podatników stanowisko. Jak stwierdził, ewidencja, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PDOF, sporządzana jest w celu wykazania informacji, o których mowa w ust. 1 powołanego przepisu przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów i chcących podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30 ca tej ustawy. Skoro ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona na bieżąco.

Powyższe orzeczenie ma bardzo pozytywne skutki dla podatników. Stwarza ono możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania tym wszystkim, którzy decyzję o tym podjęli w trakcie roku podatkowego albo po jego zakończeniu. Część osób, zwłaszcza informatyków, którzy nie korzystają regularnie z porad specjalistów, mogła w ogóle dowiedzieć się o takiej uldze już po zakończeniu roku, a wymogi stawiane przez organy podatkowe blokowały im możliwość skorzystania z niej. W świetle powyższego wyroku, nic nie stoi na przeszkodzie, by tacy podatnicy stworzyli odrębną ewidencją i skorzystali z ulgi po zakończeniu roku podatkowego.

1Wyjątek w tym zakresie wprowadziły przepisy tarcz antykryzysowych. Z IP Box mogą skorzystać już na moment płatności zaliczek podmioty, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, które służy przeciwdziałaniu COVID-19

oprac. : Grupa ECDP

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: