eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Jak zaksięgować zakup i sprzedaż akcji

Jak zaksięgować zakup i sprzedaż akcji

2007-01-07 14:03

Spółka jawna założyła poprzez biuro maklerskie rachunek inwestycyjny i przelała z rachunku spółki pewną kwotę pieniędzy na zakup akcji. Dokonała w trzech transzach zakupu akcji. Rachunek poza wartością za akcje został obciążony kwotą prowizji. Raz w miesiącu pobierana jest z rachunku prowizja za prowadzenie rachunku. Jak należy ująć w księgach rachunkowych opisane operacje oraz jakie księgowania należy przeprowadzić przy sprzedaży akcji przez spółkę?

Przeczytaj także: Giełda dla początkujących

Zakupione aktywa finansowe, w tym przypadku akcje, jednostka może ująć w księgach rachunkowych:
 • na dzień zawarcia kontraktu bądź
 • na dzień rozliczenia transakcji.

Wybór należy do jednostki, jednakże wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży posiadanych aktywów finansowych.

Zakupione aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia, czyli w wartości godziwej poniesionych wydatków, powiększonej o koszty przeprowadzonej transakcji. Jeżeli koszty transakcji nie są istotne mogą zostać ujęte jako koszty finansowe w wyniku finansowym okresu, w którym jednostka dokonuje zakupu aktywów finansowych.

Przykład


Załóżmy zakup akcji w kwocie 75.000 zł w trzech transzach po 25.000 zł, prowizja bankowa: 30 zł, sprzedaż akcji: 78.000 zł

1) przelew środków na zakup akcji przez spółkę:
 • Wn konto 139 „Środki pieniężne w drodze” 75.000 zł
 • Ma konto 130 „Rachunek bankowy” 75.000 zł

2) zakup akcji w trzech transzach:
 • Wn konto 141 „Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu” 3 x 25.000 zł,
 • Ma konto „Środki pieniężne w drodze” 3 x 25.000 zł (potrójny zapis)

3) prowizja bankowa:
 • Wn konto 462 „Usługi bankowe” 30 zł
 • Ma konto 130 „Rachunek bankowy” 30 zł

4) prowizja za prowadzenie rachunku
 • Wn konto 462 „Usługi bankowe”
 • Ma konto 130 „Rachunek bankowy”

5) sprzedaż akcji:
 • Wn konto 751 „Koszty operacji finansowych” 75.000 zł
 • Ma konto 141 „Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu” 75.000 zł
 • Wn konto 131 „Rachunek bankowy” 78.000 zł
 • Ma konto 752 „Przychody z operacji” 78.000 zł.

Podstawa prawna
• § 4 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.).


„Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

oprac. : Wskazówki Księgowe Wskazówki Księgowe

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: