eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Interpretacje podatkowe od lipca 2007

Interpretacje podatkowe od lipca 2007

2007-02-16 13:25

Od 01 lipca 2007 roku interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego będzie wydawał Minister Finansów, a nie urzędy skarbowe. Taki zapis znalazł się w znowelizowanej ustawie - Ordynacja podatkowa.

Przeczytaj także: Podmioty powiązane: interpretacje podatkowe ponownie stracą ważność?

Przypomnijmy, że podatnicy mogą składać pisemne wnioski o wydanie interpretacji przez organ podatkowy co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Obecnie przepisy w tym zakresie regulują art. 14a – art. 14d Ordynacji podatkowej.

Interpretacje do końca czerwca 2007 roku

Organ podatkowy na wydanie interpretacji ma co do zasady 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach szczególnie trudnych i złożonych – nie więcej niż 4 miesiące. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych – oznacza to, że jeżeli podatnik się do niej zastosuje – organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe podatnika bez zmiany albo uchylenia wydanego postanowienia o interpretacji.

W składanym wniosku podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w danej sprawie. Jeżeli wniosek taki nie będzie zawierał wszystkich elementów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy – podatnik zostaje wezwany do jego uzupełnienia.
Do końca roku 2006 opłata związana z wydaniem interpretacji wynosiła 5 zł i ponoszona była w formie znaków skarbowych naklejanych na wniosek.
Zmiana ustawy o opłacie skarbowej od dnia 01 stycznia 2007 roku zniosła tę opłatę i obecnie wnioski takie są z niej zwolnione.

Jakie zmiany od 01 lipca 2007 roku

Zmiany w Ordynacji podatkowej wskazują, że od 01 lipca 2007 roku nie urzędy skarbowe, a Minister Finansów będzie wydawał interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Minister może jednak rozporządzeniem upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

Interpretacja indywidualna zawierać będzie ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Od uzasadnienia można jednak odstąpić, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Jeśli jednak jest nieprawidłowe – interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.
Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, będą niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: