eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Raty leasingowe: kto wystawia faktury?

Raty leasingowe: kto wystawia faktury?

2007-04-22 13:40

Firma zawarła umowę trójstronną z odbiorcą oraz producentem. Na mocy tej umowy zakupiony od producenta towar firma sprzedaje odbiorcy, a producent przekazuje odbiorcy w leasing specjalistyczne maszyny, za które odbiorca spłaca raty leasingowe. Przy czym przekazuje przedmiotowe maszyny w leasing za pośrednictwem firmy. Producent twierdzi, że faktury powinna wystawiać firma i obciążać nimi odbiorców. Firma obciążana jest przez producenta zbiorczą fakturą za wszystkie maszyny będące w użytkowaniu u odbiorców. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Przeczytaj także: Nieprzygotowani na MSSF 16

Odpowiedź: Producent myli się twierdząc, że to pośrednik powinien w takim przypadku wystawić fakturę potwierdzającą uiszczenie przez odbiorcę raty leasingowej. To na producencie bowiem, jako podmiocie, który zawarł umowę leasingu maszyn i otrzymuje z tego tytułu raty leasingowe, ciąży obowiązek podatkowy, a co za tym idzie – jest on zobowiązany do wystawienia na rzecz bezpośredniego odbiorcy faktur dokumentujących otrzymanie rat leasingowych.

Wyjaśnienie: Z treści pytania wynika, że to producent oddaje w leasing maszyny, a firma tylko pośredniczy w tej transakcji (jako podmiot pozyskujący odbiorców z upoważnienia producenta i na jego rzecz), a nie sprzedaje maszyny firmie, która następnie przekazuje je w leasing producentom (tylko w takim przypadku sposób dokumentacji opisany w treści pytania byłby prawidłowy).

Leasing to jedna z czynności traktowana jak dostawa towarów i podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z kolei dostawa towarów, to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT).

W przypadku leasingu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT).

 

1 2

następna

oprac. : Wskazówki Księgowe Wskazówki Księgowe

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: