eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Związek zawodowy: dieta dla przewodniczącego a PIT

Związek zawodowy: dieta dla przewodniczącego a PIT

2007-07-14 12:39

Wypłacone świadczenia pieniężne przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącym z tytułu zwrotu kosztów oraz diet nie korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Działacze związków zawodowych reprezentują bowiem określoną grupę zawodową a nie interesy całego społeczeństwa. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z dnia 12.07.2007 r. nr IPB2/4117-54/07, odmawiając zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przeczytaj także: Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśniono, że Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowane jest przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Do ich obowiązków należy uczestnictwo w posiedzeniach zakładowych organizacji związkowych na terenie całego kraju oraz różnego rodzaju zespołów i komisji działających przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Forum Związków Zawodowych itp. Z osobami tymi nie podpisano żadnych umów o pracę, nie rozliczają oni także kosztów z tytułu delegacji służbowych. Zostały im natomiast przyznane dodatki za zwrot kosztów i diet. W związku z czym wystąpiono z zapytaniem, czy dodatki te korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. W ramach tego źródła przychodów, w art. 13 tej ustawy, ustawodawca wyodrębnił w pkt 5 – przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 7.Art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.
Przepisy prawa podatkowego, czy też materialnego prawa administracyjnego nie definiują pojęcia „obowiązków społecznych lub obywatelskich”.

Z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7.10.1997 r. sygn. akt III SA 253/96 wynika, iż: „wyrażenie „osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich” należy rozumieć bardzo szeroko. Nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych, ani też w innych przepisach prawa. W świetle Słownika języka polskiego (Warszawa 1993 r. t. II str. 435 i III str. 296) wyraz „społeczny” oznacza między innymi „zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb, będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu”. Jeśli chodzi o wyraz „obywatelski”, to oznacza on „obowiązek obywatelski, prawa obywatelskie, Komitet, Sąd obywatelski, Straż obywatelską zorganizowaną z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom, jako instytucje tymczasowe”.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: