eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż w internecie a kasy fiskalne

Sprzedaż w internecie a kasy fiskalne

2007-09-03 12:49

Sprzedaż za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego powinna zostać zaewidencjonowana w kasie rejestrującej z chwilą otrzymania przez podatnika przedpłaty lub zapłaty za sprzedany towar. Stanowisko takie zajął Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu w postanowieniu z dnia 25.07.2007 r. nr PP/443-65-1/07.

Przeczytaj także: Kasy fiskalne: zaliczka w sprzedaży internetowej (wysyłkowej)

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, iż w maju 2007 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej głównie na sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego allegro.pl. Sprzedaż dotyczy głównie gier o konsoli. Ponieważ gry występują na różnych nośnikach, w tym płytach CD i DVD – konieczny był zakup oraz zainstalowanie kasy rejestrującej. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, w jakim terminie powinien ewidencjonować taką sprzedaż na kasie rejestrującej? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Za towary w świetle art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego uregulowane zostało w art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Ust. 11 art. 19 stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W sposób odmienny uregulowano powstanie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 - w takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

A zatem w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania na konto bankowe przedpłaty lub zapłaty za sprzedany towar.

Kasa rejestrująca jest urządzeniem służącym do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego (art. 111 ust. 1 ustawy). Fakt prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. A zatem sprzedaż należy zaewidencjonować w kasie z chwilą otrzymania przedpłaty lub zapłaty. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: