eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków

Wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków

2008-05-24 10:54

Płatnicy, z tytułu terminowego wpłacana pobranych na rzecz budżetu państwa podatków, otrzymują wynagrodzenie. W jakim terminie mogą oni takie wynagrodzenie potrącić? Czy musi to nastąpić w miesiącu dokonania wpłaty podatku?

Przeczytaj także: Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

Nie, płatnik nie musi potrącać swojego wynagrodzenia w miesiącu dokonania wpłaty podatku. Wynagrodzenie to może on potrącić z następnych wpłat.

Jednak najbardziej właściwym rozwiązaniem jest dokonywanie potrąceń wynagrodzenia z bieżących wpłat podatku. Wynika to z faktu, że środki te płatnik uzyskuje wyłącznie poprzez potrącenie z dokonywanych wpłat danego podatku. W związku z tym, jeżeli w następnych miesiącach płatnik nie będzie miał obowiązków z tytułu określonego rodzaju zobowiązania podatkowego, nie będzie mógł potrącić wynagrodzenia od wcześniejszych wpłat.

Stanowisko takie zajmują też organy podatkowe (patrz np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 grudnia 2006 r., sygnatura 1471/DPZ/423/34/06/TG).

Przepisy art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Z przytoczonych przepisów można wywnioskować, że wspomniane wynagrodzenie nie przysługuje od kwot podatku odprowadzanych z własnych środków płatnika.
W związku z tym, że wynagrodzenie przysługuje za terminowe wpłacanie podatku, płatnik musi zachować określone przepisami terminy wpłaty.

Uwaga!
Jeśli podatnik dokona w terminie tylko częściowej wpłaty podatku, wynagrodzenie przysługuje mu tylko od tej części podatku. Ponadto kwoty wynagrodzenia obliczane są przez płatników i pomniejszają dokonane przez nich wpłaty podatków.

Kiedy płatnik musi zwrócić wynagrodzenie?
Płatnik, który pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma obowiązek zwrócić to wynagrodzenie na rachunek urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę. Należy bowiem pamiętać, że na równi z zaległością podatkową traktuje się wynagrodzenie płatników pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia pobrania wynagrodzenia przez płatnika.
W razie stwierdzenia, że płatnik pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
  • Art. 28 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 3, art. 53 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
  • § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: