eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odszkodowanie za odwołanie z urlopu a podatek

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu a podatek

2009-07-11 08:17

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma musiała odwołać dwóch swoich pracowników z urlopu. Konsekwencją tego działania jest domaganie się przez pracowników odszkodowania za przerwanie wypoczynku oraz zwrotu kosztów powrotu do zakładu pracy. Firma chce zrekompensować im te wydatki. Czy zwracając im takie koszty powinna potrącić podatek od dokonanych wypłat.

Przeczytaj także: Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

Odpowiedź
Wypłacone odszkodowanie będzie zwolnione od podatku dochodowego (a zatem nie powstanie obowiązek potrącania od niego podatku), o ile spełnione zostaną pewne warunki.

Wolne od podatku dochodowego są bowiem otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ze zwolnienia od podatku korzystają zatem tylko takie odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 3 updof).

Kwota wypłacona pracownikowi w związku z odwołaniem go z urlopu jest niczym innym, jak odszkodowaniem wypłacanym mu w celu zrekompensowania wydatków poniesionych przez pracownika w celu odbycia urlopu przerwanego na skutek odwołania. Tym samym odszkodowanie wypłacane pracownikowi z powodu odwołania go z urlopu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, pod warunkiem jednak, że zostaną spełnione dwa warunki.

Warunek 1
Ze zwolnienia będzie korzystać wypłacona rekompensata tylko w tej części, w jakiej ma ona na celu zwrot pracownikowi kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Do kosztów takich należą wydatki poniesione przez pracownika "z góry", w związku z zamiarem spędzenia urlopu poza miejscem zamieszkania, ale tylko w części proporcjonalnej do okresu pobytu niewykorzystanego z powodu odwołania. Zwrotowi podlegać będą także faktycznie poniesione koszty podróży do miejsca spędzenia urlopu i z powrotem, a jeżeli pracownik w związku z odwołaniem powrócił z urlopu z rodziną, która nie mogła bez niego kontynuować urlopu, kosztami pozostającymi w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu będą również wspomniane wydatki przypadające na członków rodziny.

Jeżeli natomiast pracownik rozpoczął urlop, ale nie wyjechał jeszcze do zaplanowanego miejsca jego spędzania, kosztami podlegającymi zwrotowi będą jedynie wydatki związane z przygotowaniem wyjazdu, których pracownik nie jest w stanie odzyskać przez odwołanie rezerwacji, np. niepodlegająca zwrotowi część opłaty za wczasy krajowe lub zagraniczne albo za bilety lotnicze. Do wydatków takich nie należą natomiast koszty zakupu przewodników, żywności lub sprzętu turystycznego.

Do kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu nie można wliczyć także utraconych przez pracownika korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do odwołania (np. spodziewanego zarobku z tytułu pracy sezonowej przy zbiorach owoców itp.).

Warunek 2
Ze zwolnienia tego można skorzystać jeżeli koszty, które są zwracane pracownikowi w związku z odwołaniem go z urlopu, zostaną przez pracownika faktycznie poniesione i przez niego udokumentowane (np. biletami, rezerwacją hotelu, umową z biurem turystycznym itp.).

Jeżeli firma zwróci pracownikowi inne koszty, nie pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem pracownika z urlopu, albo - wobec trudności z udokumentowaniem tych kosztów - wypłaci pracownikowi określoną kwotę bez dokumentowania jej poniesienia przez pracownika lub po prostu wypłaci pracownikowi dodatkową kwotę pieniędzy chcąc zrekompensować mu niedogodności związane z przerwaniem urlopu, wówczas nadwyżka ponad należycie udokumentowane koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu, będzie przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych.


Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: