eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › WNT na przełomie roku a stawki VAT

WNT na przełomie roku a stawki VAT

2011-01-25 13:36

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki VAT. Prawodawca zawarł w ustawie o podatku od towarów i usług m.in. przepisy regulujące kwestie, jak te stawki stosować na przełomie roku. Co do zasady o wysokości stawki decyduje tutaj moment wykonania usługi bądź sprzedaży towaru. Odmiennie jednak jest w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tutaj istotną rolę odgrywa moment powstania obowiązku podatkowego.

Przeczytaj także: WNT na przełomie roku: stawka VAT

Przypomnijmy, obowiązujące do końca 2010 r. stawki 3%, 7% i 22% zastąpiły (w dużym uproszczeniu) stawki 5%, 8% i 23%. Zmiana stawek pociągnęła za sobą konieczność uregulowania ich wysokości do transakcji mających miejsce na przełomie roku 2010/2011. W tym celu ustawodawca dodał w art. 41 ustawy o VAT ust. 14a-14h, które zawierają większość możliwych do zaistnienia przypadków.

Zgodnie z generalną zasadą (zawartą w art. 41 ust. 14a ustawy o VAT) o wysokości stawki decyduje co do zasady moment wykonania tej czynności. Jeżeli zatem czynność została wykonana w grudniu 2010 r., należy stosować stare stawki podatku, gdyby miała ona miejsce w styczniu 2011 r. – nowe stawki VAT.

Uwaga!
O stawce podatku nie decyduje moment powstania obowiązku podatkowego czy też wystawienia faktury. W większości przypadków istotny jest tutaj moment wykonania danej czynności (wykonanie usługi, sprzedaż towaru).

Oczywiście od tej ogólnej reguły występuje kilka wyjątków, dotyczących m.in. zaliczek czy usług o charakterze ciągłym.

Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku WNT. Jak bowiem mówi art. 41 ust. 14g ustawy o VAT, przepisów ust. 14a do 14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów został natomiast określony, z pewnymi wyjątkami (dotyczącymi m.in. magazynów konsygnacyjnych), został określony w art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o VAT. Przepisy ten stanowią, że w WNT obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Gdyby jednak przed tym termin podatnik od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Jeżeli zatem faktura dokumentująca WNT zostanie wystawiona przez kontrahenta unijnego w grudniu 2010 r., czynność tę należy opodatkować wg starych stawek VAT (jako że obowiązek podatkowy od niej powstanie w grudniu). Gdyby natomiast sama dostawa towarów miała miejsce w grudniu 2010 r. lecz faktura ją dokumentująca została wystawiona w styczniu 2011 r. lub jeszcze później, należy do niej zastosować nowe stawki VAT (jako, że obowiązek podatkowy od tej dostawy powstanie w styczniu 2011 r.).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: