eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

2014-03-20 13:44

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

Co należy rozumieć pod pojęciem nowego środka transportu? © Paco Ayala - Fotolia.com

Co należy rozumieć pod pojęciem nowego środka transportu? Kiedy występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu i jak je prawidłowo rozliczyć? Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

Przeczytaj także: Samochód osobowy: zakup i sprzedaż w deklaracji VAT

Ustawowa definicja
Wbrew pozorom przez nowy środek transportu, dla celów podatku od towarów i usług, nie należy rozumieć jedynie samochodu, który został nabyty wprost z salonu. Świadczy o tym definicja przytoczona w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT.


Przez nowe środki transportu należy rozumieć przeznaczone do transportu osób lub towarów:
a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta,

fot. Paco Ayala - Fotolia.com

Co należy rozumieć pod pojęciem nowego środka transportu?

Wbrew pozorom przez nowy środek transportu, dla celów podatku od towarów i usług, nie należy rozumieć jedynie samochodu, który został nabyty wprost z salonu. Świadczy o tym definicja przytoczona w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT.


c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.


Wewnątrzwspólnotowe nabycie – definicja
Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została zawarta w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT.


Przez WNT należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.


Przy czym, aby WNT miało faktycznie miejsce, zarówno dostawca jak i nabywca muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i tym samym posiadać “europejski” NIP poprzedzony prefiksem kraju (np. PL, GB, AT).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu - obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu powstaje, zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT, z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu?
Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu uzależniony jest od tego, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też korzysta ze zwolnienia.

W przypadku czynnych podatników VAT rozliczenia tego typu transakcji należy dokonać w deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K - w zależności od wybranego przez podatnika okresu rozliczeniowego. Natomiast podmioty zwolnione z VAT, u których wartość WNT przekroczyła 50 tys. zł lub którzy zdecydowali się na opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT, powinni złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-8.
Formularz ten należy składać za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni.


Ważne!
Zarówno podatnicy VAT czynni jak i zwolnieni (rozliczający WNT), w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, są zobligowani do wyliczenia i wpłacenia na konto US podatku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Natomiast osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz podmioty zwolnione z VAT, które nie przekroczyły 50 tys. zł z tytułu WNT i nie skorzystały z możliwości nadanych przez art. 10 ust. 6 ustawy, również mają pewne obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą oni złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-10 w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. W okresie tym należy dokonać również wyliczenia i odprowadzenia podatku na rachunek bankowy fiskusa.


Ważne!
Podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu od 2014 roku ustala się na zasadach określonych w art. 29a ustawy.


Rozliczenie zakupu nowego środka transportu w ramach WNT nie należy do najtrudniejszych. Jednak zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne dokonujące tego typu transakcji powinni pamiętać o obowiązujących ich terminach i konieczności złożenia w urzędzie skarbowym odpowiednich deklaracji.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: