eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot podatku za okulary korekcyjne w PIT za 2011 r.

Zwrot podatku za okulary korekcyjne w PIT za 2011 r.

2012-01-12 13:39

Pierwotnie organy podatkowe twierdziły, że zwrot wydatków z tytułu zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika należy zaliczyć do jego przychodów ze stosunku pracy i opodatkować. Po pewnym czasie jednak powyższe uległo zmianie. Mianowicie fiskus stwierdził, że zwrot taki korzysta ze zwolnienia. Jak zatem powinien zachować się pracodawca, który już opodatkował takie świadczenie?

Przeczytaj także: Zwolenienia z podatku:okulary i szkła kontaktowe

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę określonej grupie pracowników okularów korygujących wzrok wynika wprost z przepisów. Mówi o nim rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wyposażenie pracownika w takie okulary co prawda powoduje po jego stronie powstanie przychodu ze stosunku pracy, jednakże zwolnionego z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Jest tak zarówno wtedy, gdy dowód zakupu okularów jest wystawiony na pracodawcę, jak i wówczas, gdy opiewa on na pracownika, któremu pracodawca zwraca wydatkowaną kwotę.

Nie było jednak tak zawsze. Otóż w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 20.12.2010 r. nr DD3/033/179/CRS/10/PK-1244 stwierdzono, że wolna od podatku dochodowego jest jedynie wartość świadczenia rzeczowego jakie pracownik otrzyma od swojego zakładu pracy, a nie ekwiwalent pieniężny za to świadczenie. Co za tym idzie, zwolnieniem tym nie jest objęta kwota, jaką zakład pracy wypłaca pracownikowi tytułem zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na pracownika. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany doliczyć kwotę tego zwrotu do przychodów ze stosunku pracy oraz obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Następnie 16.03.2011 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD3/033/30/CRS/11/95, w której to stwierdził, że ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof korzysta zarówno otrzymanie od pracodawcy okularów korygujących wzrok jak i dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą (a więc obie formy wyposażenia pracownika w okulary korekcyjne).

Część pracodawców jednakże z całą pewnością stosując się do wcześniejszej interpretacji indywidualnej (przynajmniej do marca 2011 r.) opodatkowywali zwracaną pracownikowi kwotę wydatkowaną przez niego na zakup takich okularów. Rodzi się zatem pytanie, czy trzeba skorygować takie rozliczenie? Odpowiedzi na nie starał się udzielić Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2011 r., nr ILPB1/415-669/11-6/AG.

Organ podatkowy wskazał przede wszystkim na treść art. 76c Ordynacji podatkowej, który to mówi, że nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się co do zasady po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.

W konsekwencji płatnik, który pobrał nienależnie zaliczki od wypłaconych pracownikom świadczeń, omawiane wyżej zwolnienie uwzględni dopiero w informacji PIT-11 za dany rok tudzież sporządzonym dla pracownika zeznaniu rocznym PIT-40.

Powinien on zatem umniejszyć wysokość przychodu dla pracowników, którym opodatkował kwotę zwrotu kosztów za zakup okularów korekcyjnych tudzież soczewek kontaktowych w informacji rocznej o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wykazanych w wartości faktycznie pobranej, czyli łącznie z zaliczkami od świadczeń zwolnionych), tj. PIT-11, bądź PIT-40 za 2011 r., w celu uzyskania zwrotu nadpłaconej zaliczki podatku dochodowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: