eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › CEIDG-1: zaprzestanie działalności gospodarczej

CEIDG-1: zaprzestanie działalności gospodarczej

2012-05-10 12:37

CEIDG-1: zaprzestanie działalności gospodarczej

CEIDG-1: zaprzestanie działalności gospodarczej © Bruce Shippee - Fotolia.com

Z początkiem lipca 2011 r. weszły nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorców oraz funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaczął też obowiązywać nowy formularz w zakresie rejestracji firmy, zmiany zgłoszonych danych, czy też likwidacji, oznaczony symbolem CEIDG-1.

Przeczytaj także: Data rozpoczęcia i likwidacji działalności

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest zarazem:
  • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jak zatem wynika z powyższego, przy pomocy jednego formularza podawanych jest różnym instytucjom szereg wiadomości. Z uwagi na zakres podawanych informacji, formularz ten jest oczywiście stosunkowo mocno rozbudowany.

Co już zostało wyżej podkreślone, wniosek CEIDG-1 jest właściwy nie tylko w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, ale także gdy mamy do czynienia z jej zaprzestaniem. Aby złożyć go w tym celu, m.in. w rubryce 16 (Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej) koniecznie trzeba podać datę zaprzestania tej działalności w formacie RRRR-MM-DD.

Niestety pierwotnie określenia dnia, pod którym należało rozumieć zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie zostało wyjaśnione w tym zakresie w przepisach, a co za tym idzie, wywoływało istotne trudności interpretacyjne. Czy dniem tym jest dzień, w którym działalność jest prowadzona po raz ostatni, czy też pierwszym dniem, w którym działalność już nie jest prowadzona? Sam formularz także nie dawał na to pytanie odpowiedzi.

fot. Bruce Shippee - Fotolia.com

CEIDG-1: zaprzestanie działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 jest właściwy nie tylko w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, ale także gdy mamy do czynienia z jej zaprzestaniem

Dodajmy w tym miejscu, że o ile ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje (w art. 30 ust. 1 pkt 2), że przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, tak nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej jak też nie mówi, kiedy ono następuje.

Pierwotnie odpowiedzi na to pytanie nie udzielała także instrukcja w zakresie wypełniania formularza CEIDG-1. Informacje znajdujące się w instrukcji kończyły się na stwierdzeniu, kiedy stosowną rubrykę (16) należy wypełnić.

Jednakże dostrzegając powstające wątpliwości związane z prawidłowym podaniem daty zaprzestania działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki przygotowało nową instrukcję, w której opis dla rubryki 16 już się znalazł. Zgodnie z nim w rubryce tej należy wprowadzić ostatni dzień prowadzenia działalności.

Co za tym idzie, trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności następuje w ostatnim dniu, w którym firma jest prowadzona. Datę tę należy wskazać jako datę likwidacji firmy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: