eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Otwarcie firmy a rejestracja VAT

Otwarcie firmy a rejestracja VAT

2011-11-24 12:49

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą z mocy prawa korzysta ze zwolnienia podmiotowego przysługującego tzw. drobnym przedsiębiorcom. Jednak niektórzy podatnicy korzystać z tego zwolnienia nie mogą ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas przed dniem wykonania pierwszej czynności są obowiązani złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Przeczytaj także: W 2015 r. rejestracja w podatku VAT bez opłaty skarbowej?

Drobny przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT
Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Wynika to z art. 15 ustawy o VAT.

Jak ponadto wskazano w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy ci mają obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Obowiązek ten nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. zwolnionych od podatku z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów w kwocie 150.000 zł oraz podatników zwolnionych przedmiotowo z VAT, tj. wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku, kwota limitu uprawniająca do zwolnienia jest mniejsza od 150.000 zł i zależy od okresu prowadzonej działalności.

Tak więc przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który decyduje się na zwolnienie podmiotowe, nie musi składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o wyborze zwolnienia.

Przy czym ustawodawca dał mu możliwość złożyć takie zgłoszenie rejestracyjne i wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje i potwierdza zarejestrowanie jako "podatnika VAT zwolnionego".

Warto pamiętać, że nie każdy podatnik rozpoczynający działalność może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Bez względu bowiem na wysokość osiąganych obrotów, podatnicy, którzy wykonują czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, ze zwolnienia tego korzystać nie mogą, np. podatnik dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem m.in. wyrobów tytoniowych). W tym przypadku podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Przepisy o VAT nie określają wprost, od którego momentu podmiot staje się podatnikiem zarejestrowanym. Jednak w art. 96 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, że naczelnik rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie. Tak więc należy uznać, iż rejestracja następuje w momencie złożenia VAT-R w urzędzie skarbowym.

170 zł - tyle wynosi opłata skarbowa z tytułu rejestracji na VAT.
Przeczytaj także: CEIDG-1 a zgłoszenie VAT-R CEIDG-1 a zgłoszenie VAT-R

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: