eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: Deklaracja PIT-38

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

1) odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja PIT/D

  ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

  1) na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego

  2) na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłączni...

 • Deklaracja PIT/O

  ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

 • Deklaracja PIT-28

  zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • Deklaracja PIT-28A

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (załącznik do zeznania PIT 28)

 • Deklaracja PIT-28B

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (załącznik do zeznania PIT 28)

 • Deklaracja PIT-40A/11A

  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

 • Deklaracja PIT-B

  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L.

 • Deklaracja PIT-X

  Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym

 • Deklaracja PIT-Z

  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy

 • Deklaracja PIT-M

  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: