eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

2014-05-13 13:56

Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT? © bzyxx - Fotolia.com

Transakcje z kontrahentami unijnymi są w ustawie o VAT traktowane w sposób szczególny. Ich specyfika wymusza na podatnikach krajowych spełnienie dodatkowych wymogów. Chodzi tutaj zarówno o obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne, jak i rejestracyjne. Należy bowiem pamiętać, że w transakcjach tych obowiązek rozliczenia podatku bardzo często przechodzi na nabywcę.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług od podatników unijnych a także świadczenie usług na ich rzecz – te czynności są w sposób specyficzny rozliczane w podatku VAT. Wszystkie wyżej wymienione w zasadzie są odrębnie wykazane w deklaracji podatkowej, przy czym trzy pierwsze, z pewnymi wyjątkami, ujmowane są także w tzw. informacjach podsumowujących VAT-UE.

Jak z kolei mówi art. 97 ust. 1-3 ustawy o VAT, podatnicy decydujący się na współpracę z unijnymi kontrahentami, co do zasady muszą dokonać rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W jej wyniku uzyskują oni prawo do posługiwania się w kontaktach zagranicznych numerem identyfikacyjnym poprzedzonym kodem PL (zwanym unijnym NIP, czy też numerem VAT UE). W naszym kraju jest to ten sam NIP, który służy do rozliczania transakcji krajowych jak i posługiwania się w kontaktach z organami podatkowymi, z tym że zawiera przedrostek w postaci liter PL.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

Transakcje z kontrahentami unijnymi są w ustawie o VAT traktowane w sposób szczególny. Ich specyfika wymusza na podatnikach krajowych spełnienie dodatkowych wymogów. Chodzi tutaj zarówno o obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne, jak i rejestracyjne. Należy bowiem pamiętać, że w transakcjach tych obowiązek rozliczenia podatku bardzo często przechodzi na nabywcę.


Kto się musi rejestrować
Przepisy dosyć dokładnie określają, którzy podatnicy winni zarejestrować się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jak nietrudno się domyślić, nie jest to każdy podatnik VAT.

I tak bezwzględnemu obowiązkowi rejestracyjnemu podlegają czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć, importu usług a także świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie usługobiorca (chodzi tutaj oczywiście o transakcje zawierane z kontrahentami unijnymi, a nie tymi spoza obszaru UE).

Rejestracji takiej podlegają również osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy, którzy:
  • dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, gdy ich wartość w roku podatkowym, bez kwoty podatku od wartości dodanej przekracza 50 000 zł,
  • dokonują importu usług od podatników z państw członkowskich,
  • świadczą usługi na rzecz podatników unijnych, z tytułu których podatek rozlicza nabywca,

Jak nietrudno zauważyć, w powyższym gronie podatników obowiązanych do dopełnienia obowiązku rejestracyjnego zabrakło dokonujących dostawy towarów na rzecz kontrahentów unijnych (oczywiście pod warunkiem, że nie są to czynni podatnicy VAT).

Na jakim formularzu rejestracja?
Ustawa o podatku od towarów i usług nie mówi wprost o rejestracji lecz o obowiązku zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co ważne, zawiadomieniu takiemu służy ten sam formularz, który jest wykorzystywany przy rejestracji na potrzeby VAT w obrocie krajowym, a więc formularz oznaczony symbolem VAT-R.

Warto przy tym pamiętać, że stosownej rejestracji dokonuje się tylko raz. Jeżeli zatem dany podatnik formularz ten już składał, zawiadamiając o zamiarze wykonywania transakcji unijnych (i rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) na formularzu należy zaznaczyć, że jest on „aktualizacyjny” a nie „rejestracyjny”.

Po złożeniu zawiadomienia o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych naczelnik urzędu skarbowego rejestruje danego podatnika, co potwierdza na formularzu VAT-5UE.

Podatnik posiadający numer VAT UE (a więc NIP poprzedzony kodem PL) jest obowiązany posługiwać się nim w przypadku dokonywania WDT, WNT, importu usług od podatników unijnych, czy świadczenia usług na rzecz takich podatników, jeżeli obowiązanym do rozliczenia podatku z tego tytułu jest nabywca.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: