eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

2017-10-10 13:29

Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

Wartość początkowa wytworzonego środka trwałego © Andrey Popov - Fotolia.com

Wartość początkową środka trwałego ustala się w różny sposób w zależności od tego, jak znalazł się on w majątku przedsiębiorcy. Gdy dokonał jego zakupu - będzie to cena nabycia, jeżeli go otrzymał w spadku lub darowiźnie - będzie to co do zasady wartość rynkowa, a gdy wytworzył we własnym zakresie - koszt wytworzenia. Poniżej skupimy się na tym ostatnim.
Obie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc PIT i CIT) wartość początkową w postaci kosztu wytworzenia określają tak samo.
Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
Ustawa o PIT dodaje tutaj, że do kosztu wytworzenia na zalicza się też wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci.

Koryguje się ją za to o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przy wytwarzaniu środka trwałego wykorzystywane są nie tylko materiały czy usługi zewnętrzne, ale często również narzędzia należące do przedsiębiorcy. Jedne z nich zużywają się podczas procesu wytwarzania, inne natomiast mogą być wykorzystywane ponownie do innych czynności. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy koszt zakupu takich narzędzi - służących wytworzeniu środka trwałego - zwiększa jego wartość początkową?

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Wartość początkowa wytworzonego środka trwałego

Gdy dokonujemy wytworzenia środka trwałego - jego wartością początkową jest koszt wytworzenia. Mieszczą się w nim przede wszystkim zużyte w tym celu towary i usługi. Okazuje się wartość początkową mogą też powiększyć wykorzystane w tym celu narzędzia, o ile zużyły się przy procesie wytworzenia i nie mogą już służyć innym celom.


O ile bowiem w przypadku towarów oddających swoje właściwości bezpośrednio wytwarzanemu środkowi trwałem i zużywających się przy tej czynności - bądź usługach służących temu celowi nie ma żadnych wątpliwości - te zawsze będą wliczane do wartości początkowej, w przypadku narzędzi nie jest już tak prosto.
Do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego można zaliczyć tylko te koszty, które rzeczywiście przyczyniły się do wytworzenia konkretnego środka trwałego i były ściśle związane z jego wytworzeniem. Ich poniesienie nie powinno tutaj pozostawać w związku z pozostałą działalnością przedsiębiorcy, a co za tymi idzie - przyczyniać się do wykonywania także innych czynności.

Wszystko zależy zatem od tego, czy dane narzędzie zużywa się w procesie wytworzenia środka trwałego i nie może być wykorzystane w inny sposób. Jeżeli tak - koszt jego zakupu powiększy wartość początkową tego środka trwałego. Jeżeli natomiast narzędzie będzie mogło być wykorzystywane także do innych czynności - należy je rozliczyć osobno w kosztach.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-355/15-2/AK wyjaśnił, że „(...) koszty nabycia narzędzi zużytych w procesie budowy lub modernizacji, które zostaną rozliczone na konkretne środki trwałe mogą zostać zaliczone do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, natomiast koszty nabycia narzędzi, które nie zostaną zużyte w procesie budowy lub modernizacji i zostaną przeznaczone do dalszego wykorzystania do innych celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki nie mogą zostać zaliczone do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych.

Jeżeli dane narzędzia są zakupione wyłącznie w celu wytworzenia lub zmodernizowania danego obiektu budowlanego i w całości zużywają się w trakcie budowy lub modernizacji tego obiektu, należy uznać, że koszt ich zakupu powinien powiększyć wartość początkową środków trwałych. Wnioskodawca musi jednak proporcjonalnie przyporządkować koszty do wartości konkretnych środków trwałych.

Jeżeli jednak dane narzędzia mogą być wykorzystywane także po zakończonej inwestycji, dla innych celów, aniżeli wytworzenie obiektu budowlanego, kosztu ich zakupu nie należy doliczać do jego wartości początkowej. W takim przypadku trudno bowiem uznać, że zostały one zużyte do wytworzenia konkretnego składnika majątku. Z tej też przyczyny, wydatki poniesione na zakup tych narzędzi nie mogą powiększać wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych, lecz mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. (...)”

Zobacz także


Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.