eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

2017-10-09 14:01

Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

Jak obliczyć ZUS od firmy za część miesiąca? © bzyxx - Fotolia.com

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej co do zasady może mieć miejsce w dowolnym momencie. Nie musi to być początek roku czy miesiąca. W zależności jednakże od tego, kiedy faktycznie takie otwarcie będzie miało miejsce, różnie będzie liczona składka z tytułu ubezpieczenia społecznego należna do ZUS.

Przeczytaj także: Mały ZUS plus w 2021 roku

Na start tzw. małe ZUSy


Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej podlega z tego tytułu co do zasady obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (czyli emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) jak też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolne jest tutaj jedynie ubezpieczenie chorobowe.

Składki na to ubezpieczenie ustala się jednak inaczej, aniżeli w przypadku pracy na etacie czy umowy cywilnoprawne. Mianowicie składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy opłacają od zadeklarowanych podstaw wymiaru (a nie wartości uzyskanego wynagrodzenia), które co do zasady nie mogą być niższe niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok.
Nowi przedsiębiorcy jednakże przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu mogą tutaj korzystać z ulgi. Zadeklarowane przez nich podstawy wymiaru składek nie mogą być niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składka za pierwszy miesiąc funkcjonowania firmy


Najniższą obowiązującą przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne można przy tym niekiedy obniżyć. Powyższe jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych):
  • objęcie bądź ustanie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym miało miejsce w trakcie miesiąca (sytuacje takie wystąpią przede wszystkim w przypadku otwarcia/likwidacji firmy tudzież jej zawieszenia/wznowienia),
  • prowadzący działalność jest niezdolny do pracy przez część miesiąca i z tego tytułu spełnia warunki do przyznania mu zasiłku.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Jak obliczyć ZUS od firmy za część miesiąca?

Przedsiębiorca, który nie podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez cały miesiąc, może obniżyć składki należne do ZUS. Pomniejszenie takie jest proporcjonalne - płaci się jedynie za okres (czyli dni) podlegania pod ubezpieczenie. Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Ta jest niepodzielna i płatna w pełnej wysokości, nawet gdy ubezpieczenie obejmie tylko kilka a nawet jeden dzień.


W związku z tym przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca, może pomniejszych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne o dni, w których firmy jeszcze nie miał. Podstawę naliczenia składek zmniejsza się tutaj proporcjonalnie: kwotę tę dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i następnie mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym miesiącu.
Przykład
Pan Piotr rozpoczął prowadzenie firmy 12 sierpnia 2017 r. Jest to jego pierwsza działalność gospodarcza, w związku z czym opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (podstawa naliczania małych ZUS w 2017 r. wynosi 600 zł; szerzej na ten temat można poczytać tutaj: Składki ZUS - działalność gospodarcza). W takim przypadku składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc sierpień 2017 r. powinny być naliczone od podstawy ich obliczenia nie niższej niż:
600 zł (pełna podstawa wymiaru składki za sierpień) / 31 (liczba dni sierpnia) x 20 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom w sierpniu 2017 r.) = 387,10 zł


Inaczej jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta jest bowiem miesięczna i niepodzielna. Bez względu na to, czy przedsiębiorca podlegał temu ubezpieczeniu za cały miesiąc czy tylko za kilka jego dni - zapłaci ją w pełnej obowiązującej wysokości.

Na zakończenie dodajmy, że zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne należny podatek (w tym już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy).
Umowa o pracę czyli zbieg tytułów do ubezpieczeń
Niekiedy dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń. Jest tak m.in. w przypadku, gdy przedsiębiorca jednocześnie prowadzi własny biznes i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (gdzie zarabia co najmniej kwotę wynagrodzenia minimalnego). Wówczas to obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przedsiębiorca podlega jedynie od uzyskiwanego wynagrodzenia z pracy (które stanowi jednocześnie podstawę ich naliczenia). Ubezpieczenia społeczne z działalności są wtedy dobrowolne.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. To jest obowiązkowe zarówno z umowy o pracę oraz prowadzonej firmy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: