eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych od kwietnia 2018 r.

Zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych od kwietnia 2018 r.

2018-04-10 13:47

Zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych od kwietnia 2018 r.

Kto musi mieć kasę fiskalną od kwietnia 2018 roku? © ellaa44 - Fotolia.com

Ustawodawca systematycznie zawęża krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zmiany takie ostatnimi czasy następują z początkiem każdego roku. Ostatnie z nich, które obowiązują od kwietnia 2018 r., jednak były na tyle duże, że wywołały protesty wśród podatników. W efekcie ustawodawca ugiął się i wprowadził nowelizację nowych przepisów.
Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - jest obowiązany ewidencjonować taki obrót na kasie fiskalnej. Od reguły tej występują jednak pewne wyjątki. Otóż w rozporządzeniu wykonawczym (obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) ustawodawca zwolnił niektóre podmioty z takiego obowiązku. Niestety rozporządzenia w sprawie zwolnień są wydawane na ogół na rok czasu, a każde kolejne bardzo często zawęża krąg podmiotów uprawnionych do ich stosowania.

Kolejne usługi objęte obowiązkiem stosowania kas rejestrujących


I tak było też w przypadku najnowszego rozporządzenia w sprawie zwolnień. Otóż rozporządzenie to, wzorem lat wcześniejszych, w §4 wskazuje przypadki, kiedy ze zwolnień ze stosowania kas fiskalnych bezwzględnie nie można korzystać. Ostatnio ustawodawca uznał, że oprócz wcześniejszych wyłączeń, obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów, objęto:
  • usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu o wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Podmioty świadczące takie usługi dla osób prywatnych czy rolników ryczałtowych bezwzględnie muszą ich sprzedaż ewidencjonować na kasach rejestrujących bez względu na wartość tej sprzedaży (nie mogą tutaj korzystać nawet ze zwolnienia z uwagi na wysokość obrotów - do 20.000 zł).

fot. ellaa44 - Fotolia.com

Kto musi mieć kasę fiskalną od kwietnia 2018 roku?

Z początkiem kwietnia 2018 r. kolejne grupy podatników zostały wyłączone z możliwości korzystania zwolnień z kas fiskalnych. Zgodnie z rozporządzeniem zwolnienie miały utracić m.in. kantory. Ostatecznie jednak ustawodawca, nowelizując nowe regulacje, uznał że ta grupa podatników nadal może korzystać ze zwolnienia. Wprowadzenie u nich kas fiskalnych jest bowiem problemem bardziej złożonym.


Jednakże z uwagi na to, że od ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, do jego wejścia w życie nie było zbyt wiele czasu, ustawodawca odroczył takim podmiotom termin zakupu kas fiskalnych - obowiązkiem ewidencjonowania zostali oni objęci dopiero od 01 kwietnia 2018 r.

Kantory kasy mieć nie muszą


Ostatni z opisanych a dodanych punktów wyłączeń ze zwolnień mówi, że podmioty zajmujące się wymianą walut winny posiadać kasy fiskalne. Wyjątkiem są tutaj banki czy SKOK-i (oraz podmioty świadczące takie usługi zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków), ale już nie kantory.

Powyższa zmiana spotkała się z bardzo dużym protestem ze strony kantorów, które zgłaszały m.in., że dostępne na rynku urządzenia nie uwzględniają specyfiki ich działalności.
Sprzedaż walut wymaga ujmowania ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a kasy fiskalnej umożliwiają wpisanie tylko dwóch miejsc.

Ostatecznie Ministerstwo Finansów uznało, że tak krótki (bo 3-miesięczny) okres na wdrożenie kas fiskalnych w tej branży jest faktycznie nierealny, co wynika też z konieczności skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego z obowiązkami nakładanymi na użytkowników kas rejestrujących, czy dostosowaniem programów komputerowych i sprzętu wykorzystywanego w takiej działalności.

W efekcie przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 635), które to wykreśliło usługi w zakresie wymiany walut z katalogu usług, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane przy użyciu kas rejestrujących. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 30 marca 2018 r. dzięki czemu kantory uniknęły obowiązku stosowania tych urządzeń.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: