eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2017 r. prawnik i doradca podatkowy bez kasy fiskalnej

W 2017 r. prawnik i doradca podatkowy bez kasy fiskalnej

2016-10-18 13:45

W 2017 r. prawnik i doradca podatkowy bez kasy fiskalnej

Prawnik © Andrey Popov - Fotolia.com

W 2015 r. ustawodawca uznał, że prawnicy, lekarze czy doradcy podatkowi, jeżeli tylko ich klientami są osoby prywatne, mają obowiązkowo posiadać i ewidencjonować swoją sprzedaż dla nich za pomocą kas rejestrujących. Obecny projekt rozporządzenia na rok 2017 zakłada, że pod pewnymi warunkami kasa fiskalna nie będzie potrzebna. Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia będzie jednak udostępnienie pełnej historii o rachunku bankowym fiskusowi.

Przeczytaj także: Kasa fiskalna przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mówi, że żadnych zwolnień nie można stosować do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych i doradztwa podatkowego.
Powyższe oznacza, że jeżeli tylko klientami są osoby prywatne, sprzedaż takich usług obowiązkowo musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej bez względu na ich ilość oraz wartość. Ustawodawca wprowadził przy tym pewne okresy przejściowe na zaopatrzenie się w takie urządzenie. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, kasę trzeba posiadać po upływie 2 miesięcy licząc od końca tego, w którym miała miejsce pierwsza taka sprzedaż.

Obecnie w Rządowym Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących na rok 2017.
UWAGA!!!
Projekt rozporządzenia zakłada, że będzie ono ważne tylko przez jeden rok - 2017.

Wzorem lat poprzednich, §4 projektowanego rozporządzenia zawiera wykaz tych czynności, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasach fiskalnych - bez względu na wartość sprzedaży dla osób prywatnych. Do czynności tych nie można zastosować żadnych zwolnień.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Prawnik

Prawnik nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej, o ile upoważni fiskusa do przeglądania jego rachunku bankowego.


Brak kasy fiskalnej, gdy udostępnisz fiskusowi konto bankowe


W przepisie tym utrzymano obowiązek bezwzględnego stosowania kas fiskalnych przez lekarzy, prawników czy doradców podatkowych. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku dwóch ostatnich profesji nie ważne jest to, kto takie usługi wykonuje, a jedynie fakt ich świadczenia. Jeżeli zatem tylko dany przedsiębiorca świadczy usługi prawnicze bądź doradztwa podatkowego (nawet bez wymaganych kwalifikacji), kasę fiskalną musi obowiązkowo posiadać (oczywiście pod warunkiem, że usługi te są świadczone dla osób prywatnych).

W przypadku lekarzy jest inaczej. Tutaj bowiem na kasie (zgodnie z projektem) muszą być ewidencjonowane usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (z pewnymi niewielkimi wyjątkami). Znachor czy psycholog zatem będą mogli (i mogą obecnie) korzystać ze zwolnień.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień nie przewiduje żadnych odstępstw od powyższej reguły bezwzględnego posiadania kasy fiskalnej. To projektowane na przyszły rok za to tak. Nie ma jednak nic za darmo.

Otóż projektodawcy wskazują, że wymienione usługi nie będą wymagały stosowania kasy fiskalnej, pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze zapłata za takie usługi będzie musiała nastąpić w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zaś z ewidencji i dowodów dokumentujących tę zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.

Po drugie podatnik, najpóźniej przed dniem wykonania takich usług upoważni, co najmniej do końca 2017 r., swój bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (której jest członkiem) - prowadzące jego rachunek, na który są dokonywane zapłaty za tego typu usługi, do przekazywania organom podatkowym lub kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych a tym rachunku.
Tak jest dla nowych firm. Te które na dzień 1 stycznia 2017 r. będą rozpoczynać bądź kontynuować świadczenie takich usług, ze zwolnienia będą mogły skorzystać, o ile upoważnienie takie złożą do końca 2016 r.

Stosowne upoważnienie ma być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z którego jeden trafia do banku, a drugi do urzędu skarbowego.

Mówiąc innymi słowy, w zamian za zwolnienie z kasy fiskalnej, fiskus chce mieć pełny dostęp do informacji o transakcjach zawieranych na rachunku bankowym przedsiębiorcy, który służy do przyjmowania płatności za wykonane usługi medyczne, prawnicze czy w zakresie doradztwa podatkowego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: