eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Amortyzacja samochodu osobowego po zmianach w 2019 r.

Amortyzacja samochodu osobowego po zmianach w 2019 r.

2018-12-03 12:13

Amortyzacja samochodu osobowego po zmianach w 2019 r.

Amortyzacja droższych samochodów osobowych w 2019 r. © Kanpitcha - Fotolia.com

Z dniem 1 stycznia 2019 r., mocą ustawy nowelizującej z 23 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2159), do ustaw o podatku dochodowym zostaną wprowadzone m.in. nowe wartości limitów pozwalające na rozliczenie w kosztach odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od aut osobowych oraz składek na ubezpieczenie takich samochodów.
20.000 euro (30.000 euro w przypadku aut elektrycznych) – przeliczone po odpowiednim kursie – to wartość, którą zna w zasadzie każdy przedsiębiorca amortyzujący w swojej firmie samochód osobowy. Jest to bowiem graniczna wysokość wartości początkowej, od której to naliczane odpisy amortyzacyjne obecnie stanowią koszt podatkowy. W przypadku samochodów droższych, część odpisu amortyzacyjnego przypadającego na wartość początkową ponad ten limit nie zmniejszy naszego dochodu.

Limit 20.000 euro (po przeliczeniu na złotówki) wartości pojazdu stosuje się także w przypadku rozpoznawania w kosztach podatkowych opłacanych ubezpieczeń samochodu osobowego, których to wysokość jest uzależniona od wartości pojazdu (np. auto casco). W przypadku aut wycenionych ponad tę wartość, do kosztów trafia tylko proporcjonalna część wydatku poniesionego na takie ubezpieczenie.

Najnowsza nowelizacja ustaw o podatku dochodowym zmienia te wartości. Teraz z jednej strony będą one wyrażone od razu w ustawach w złotych polskich, z drugiej zaś rośnie ich wartość: do 150.000 zł i 225.000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio art. 16 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), do kosztów uzyskania przychodu nie będzie się zaliczać składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że nowy limit amortyzacji dla samochodów elektrycznych będzie stosowany dopiero po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do tego czasu należy stosować jedynie limity odnoszące się do samochodów innych niż elektryczne.

fot. Kanpitcha - Fotolia.com

Amortyzacja droższych samochodów osobowych w 2019 r.

Od 2019 r. rośnie limit wartości samochodów osobowych, który będzie można rozliczyć w kosztach podatkowych poprzez amortyzację. Ustawodawca nie doprecyzował jednak, czy wyższe limity dotyczą tylko samochodów oddanych do użytku najwcześniej w przyszłym roku, czy także już tych obecnie amortyzowanych.


Wielka niewiadoma


Niewątpliwie zmianę podnoszącą opisane limity należy ocenić pozytywnie. Niestety ustawodawca nie zawarł w przepisach wprowadzających nowe limity wprost informacji, czy wyższe limity należy stosować do wszystkich samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, czy jedynie tych, które zostały wprowadzone do ewidencji po dniu 31 grudnia 2018 r.?

Wydaje się, że wyższe limity powinny objąć wszystkie takie samochody, czyli także te już obecnie amortyzowane. Niemniej w celu rozwiania powyższych wątpliwości resort finansów powinien jak najszybciej opublikować wyjaśnienia w tym zakresie.
Należy bowiem pamiętać, że poszczególne organy podatkowe mogą twierdzić zgoła co innego. Jako przykład można tutaj wskazać wydaną ostatnio interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.11.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.487.2018.1.AK, która dotyczyła amortyzacji środków trwałych nabytych w darowiźnie przed 2018 r.
W skrócie organ podatkowy przyjął, że nowe zasady wyłączające z kosztów podatkowych amortyzację takich składników majątku należy stosować dopiero do tych, które zostały przyjęte do użytkowania po 31 grudnia 2017 r. – a więc już w czasie obowiązywania znowelizowanych przepisów. Wprawdzie interpretacja ta została wydana na korzyść podatnika (może on bowiem zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od środka trwałego otrzymanego w darowiźnie, co obecnie już nie jest dopuszczalne), niemniej sygnalizuje ona, że podejście organów może być tutaj naprawdę różne.
Interpretację opisaliśmy w artykule: Amortyzacja środków trwałych w darowiźnie przed 2018 r.

Wyższy podatek przy sprzedaży


Ustawodawca z jednej strony podniósł limit wartości samochodu osobowego, która na potrzeby rozliczenia amortyzacji trafi do kosztów podatkowych, z drugiej zaś ograniczył rozpoznawanie takich kosztów przy sprzedaży droższego w zakupie samochodu. Otóż podatnik przy ustalaniu dochodu/straty ze sprzedaży środka trwałego w postaci samochodu osobowego do kosztów podatkowych zaliczy jego wartość początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot 150.000 zł i 225.000 zł, po pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych. Tym samym wskazane limity będą istotne także na etapie sprzedaży takich samochodów, co do tej pory nie miało miejsca.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: