eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty podatkowe: eksploatacja a może ulepszenie samochodu osobowego?

Koszty podatkowe: eksploatacja a może ulepszenie samochodu osobowego?

2019-11-26 13:48

Koszty podatkowe: eksploatacja a może ulepszenie samochodu osobowego?

Jak prawidłowo rozliczać wydatki ponoszone na samochody osobowe © Photoman - Fotolia.com

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w podatkowym rozliczaniu samochodów osobowych. Wydaje się, że na znaczeniu zyskało rozróżnienie, które wydatki są zaliczane do eksploatacji takiego pojazdu a które do jego wyposażenia dodatkowego (modernizacji).
W 2019 r. ustawodawca ograniczył prawo do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów osobowych, które służą tzw. celom mieszanym, czyli zarówno działalności gospodarczej jak i np. użytkowi prywatnemu samego przedsiębiorcy.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami nie uważa się za koszty uzyskania przychodu 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Ustawodawca zdecydował się w związku z powyższym na ryczałtowe ograniczenie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych. Jeżeli auto służy celom mieszanym, to nawet gdy jest to znikomy promil, do firmowych kosztów trafi jedynie 75% każdego wydatku eksploatacyjnego.

fot. Photoman - Fotolia.com

Jak prawidłowo rozliczać wydatki ponoszone na samochody osobowe

Wydatki związane bieżącym używaniem firmowego samochodu osobowego są ograniczone w kosztach podatkowych. Tym stają się one jedynie w 75% ich faktycznej wysokości. Inaczej jest w przypadku wydatków ponoszonych na ulepszenie pojazdu – te w taki sposób ograniczane już nie są. Dlatego należy je prawidłowo klasyfikować.


Ograniczeniem tym nie jest jednak objęta amortyzacja takiego pojazdu (naliczana od jego wartości początkowej) czy wydatki na ulepszenie bądź modernizację samochodu. Przypomnijmy, gdy środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Przed 2018 r. powyższy limit wynosił nie 10.000 zł, a 3,5 tys. zł. Jeżeli zatem w skali roku limit 10.000 zł zostanie przekroczony, poniesione wydatki na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego. Gdy będą one poniżej limitu, odnosi się je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.
Kiedy w praktyce mamy do czynienia z ulepszeniem w przypadku samochodu? Tym będzie przykładowo zamontowana instalacja gazowa, nawigacja, dodatkowe systemy bezpieczeństwa, czujniki i kamera cofania itp. Tym nie są bieżące remonty czy wymiany zużytych części na nowe.

Rodzi się tutaj jednak pytanie, czy w przypadku gdy wydatki na takie ulepszenie nie przekraczają wspomnianego wyżej limitu 10.000 zł, powinny być objęte limitem dla wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego?

Wydaje się że nie. W dalszym ciągu są to bowiem wydatki związane z ulepszeniem/modernizacją samochodu, a nie jego bieżącą eksploatacją. Ich charakter się nie zmienia – jedynie ustawowy próg obowiązkowego zaliczenia ich do wartości początkowej pojazdu nie jest przekroczony. Powinny one zatem – zdaniem autora – w całości trafić do kosztów uzyskania przychodu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: