eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w PIT i CIT uchwalone. W 2019 r. trudniej rozliczyć samochody osobowe

Zmiany w PIT i CIT uchwalone. W 2019 r. trudniej rozliczyć samochody osobowe

2018-11-06 12:35

Zmiany w PIT i CIT uchwalone. W 2019 r. trudniej rozliczyć samochody osobowe

Samochody osobowe w 2019 r. ograniczone w kosztach firmy © Andrey Popov - Fotolia.com

Duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym została uchwalona i obecnie czeka już tylko na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W zdecydowanej większości nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zmiany odnoszą się m.in. do zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej, czy obniżonej (do 9%) stawki CIT dla mniejszych podmiotów.

Koszty eksploatacyjne samochodów osobowych 2019


Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2854) od 2019 r. będą obowiązywać ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, gdy służy ot też celom niezwiązanych z prowadzoną przez podatnika działalnością.
Nowe ograniczenie obejmie zarówno samochody stanowiące środki trwałe, jak i używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Kosztem podatkowym nie będzie w takim przypadku 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania „firmowego” samochodu osobowego.
Ograniczenie to nie obejmie odpisów amortyzacyjnych czy czynszu najmu bądź leasingu. Tutaj jednakże wprowadzono inny limit.
W przypadku zawartych umów najmu, leasingu (operacyjnego), dzierżawy i innych umów o podobnych charakterze, których przedmiotem będzie samochód osobowy, kosztami podatkowymi nie będą opłaty wynikające z takich umów , z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (a w przypadku pojazdów elektrycznych 225 000 zł) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Samochody osobowe w 2019 r. ograniczone w kosztach firmy

Zmiany w zakresie rozliczania w kosztach samochodów zostały już uchwalone. Obecnie oczekują jedynie na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W ich rezultacie firmy zapłacą wyższy podatek dochodowy. Do kosztów podatkowych nie trafi bowiem część wydatków na takie pojazdy, które obecnie mogły być rozliczane.


Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy takie zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się do nich przepisy tych ustaw w „nowym” brzmieniu.

Oczywiście na obecnych zasadach rozliczać będzie można jedynie opłaty z tytułu najmu czy leasingu samochodu osobowego, które dotyczą umów sprzed 2019 r. Na nowych zasadach (a więc co do zasady z ograniczeniem) będą natomiast rozliczane wydatki eksploatacyjne.

Z kolei w przypadku wykorzystywania w działalności gospodarczej samochodu prywatnego wnioskodawcy, do kosztów podatkowych trafi zaledwie 20% ogółu ponoszonych wydatków (w tym na ubezpieczenie pojazdu). W zamian zniknie tutaj obowiązek prowadzenia kilometrówki i ewidencji przebiegu pojazdu (która jednak pojawia się w innym miejscu), co jednak mimo uciążliwości prowadzenia pozwalało rozliczać w kosztach podatkowych firmy sporą część takich wydatków (często w pełnej wysokości).
Wymienione wyżej ograniczenia obejmują także podatek od towarów i usług, który nie podlega odliczeniu.

Użytek mieszany zasadą w podatku dochodowym


Ustawodawca założył przy tym, że podatnicy wykorzystują firmowe samochody osobowe w sposób mieszany, czyli zarówno firmowo jak i prywatnie. Używanie samochodu jedynie na potrzeby działalności gospodarczej (które daje prawo do pełnego rozliczenia kosztów ich eksploatacji) będzie musiało zostać udowodnione – poprzez zaprowadzenie ewidencji przebiegu takiego pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT.

Wyższa amortyzacja


Z ustaw o podatku dochodowym zniknie limit 20 000 euro (30 000 euro w przypadku samochodów elektrycznych) odnoszący się do wartości początkowej pojazdu, a istotny przy zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Zastąpi go 150 000 zł i odpowiednio 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych. Do takich limitów wartość początkowa samochodów osobowych poprzez odpisy amortyzacyjne trafi do kosztów podatkowych. Nadwyżka kosztem nie będzie.

Wyższy podatek przy sprzedaży droższych aut


Do tej pory sposobem na optymalizację kosztów podatkowych przy droższych autach osobowych było ustalenie na bardzo niskim poziomie stawki amortyzacyjnej. Dzięki temu odpisy amortyzacyjne (w tym liczone od tej części wartości początkowej, która przekraczała 20 000 euro) były stosunkowo niewielkie, a pełna niezamortyzowana część wartości początkowej (czyli także ta, która nie stałaby się kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne z uwagi na przekroczenie wspomnianego limitu) była kosztem w momencie jego odpłatnego zbycia. W przyszłym roku i to się jednak zmieni.
Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym będzie bowiem różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe ograniczenie nie obejmie jedynie samochodu, który wcześniej został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika


Dla przykładu zatem jeżeli wartość początkowa samochodu będzie wynosić 500 000 zł, to do kosztów podatkowych, poprzez amortyzację oraz wliczenie w ich ciężar niezamortyzowanej części wartości początkowej pojazdu w chwili sprzedaży, nie trafi więcej niż 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Duża nowelizacja


Przytoczona wyżej nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian odnoszących się do samochodów osobowych oraz zasad korzystania z niższej stawki CIT (która dodatkowo zostaje obniżona z obecnych 15% do 9%). Na podpis Prezydenta czeka jednakże jeszcze jedna nowelizacja, tj. ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860), która także zacznie w zdecydowanej większości obowiązywać od początku przyszłego roku.

Tutaj zmiany są dużo szersze, zarówno na tle podatku dochodowego od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Nowelizację będziemy opisywać w kolejnych artykułach naszego serwisu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • ciaczekr / 2018-12-24 16:18:41

    bardzo mnie ciekawi jakie to wszystko znajdzie zastosowanie w praktyce, przecież w styczniu zapanuje kompletny chaos, tym bardziej, że zmiany są rozległe. Księgowe w naszej firmie już nie wiedzą w co ręce włożyć a tu jeszcze tyle nowości... odpowiedz ] [ cytuj ]

  • ciaczekr / 2018-12-25 12:18:31

    Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2018-12-25 12:19:06)

    ehh odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: