eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

2019-04-09 13:53

Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Nowe kary dla posiadaczy kas fiskalnych © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Obecne regulacje prawne nakładają sankcje za brak obowiązkowych przeglądów kas fiskalnych jedynie w przypadku podatników korzystających z ulgi na zakup takich urządzeń. Pozostali karani nie są. To się jednak zmieni
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady muszą taki obrót ewidencjonować na kasach fiskalnych. Używanie w firmie takiego urządzenia niesie za sobą natomiast dodatkowe obowiązki.
Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
 1. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 2. dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 3. udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 4. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
 5. używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa;
 6. przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629);
 7. stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży (z pewnym wyjątkiem);
 8. dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
 9. prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
 10. dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
 11. poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

Co do zasady obowiązek przeglądu technicznego kasy należy wypełniać nie rzadziej niż co 2 lata. Terminu i przeglądu musi tutaj pilnować użytkownik kasy fiskalnej (czyli przedsiębiorca).

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Nowe kary dla posiadaczy kas fiskalnych

Majowa nowelizacja ustawy o VAT wprowadza nową sankcję, tym razem za brak obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej. Na podatników, którzy nie dopilnują tego obowiązku, fiskus w drodze decyzji będzie nakładał kary pieniężne w wysokości 300 zł, które trzeba będzie uregulować w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Co grodzi za jego niedopełnienie? Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Po upływie wskazanego wyżej 3-letniego terminu przepisy w sprawie VAT nie przewidują sankcji za nieprzeprowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych. Dlatego też przedsiębiorcom zdarza się w późniejszym terminie nie przeprowadzać przeglądów technicznych tych urządzeń. To się jednak niedługo zmieni. Ustawodawca postanowił bowiem w nowelizacji ustawy o VAT, która wejdzie w życie z początkiem maja 2019 r. wprowadzić dodatkowe obostrzenia.
Nowo dodany ust. 6ka art. 111 ustawy o VAT będzie wskazywał, że w przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 300 zł.

Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.. Karę pieniężną będzie się uiszczać bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: