eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy zakup towarów z firmy żony będzie kosztem podatkowym?

Czy zakup towarów z firmy żony będzie kosztem podatkowym?

2020-04-06 13:45

Czy zakup towarów z firmy żony będzie kosztem podatkowym?

Transakcje pomiędzy małżonkami w kosztach podatkowych działalności © apops - Fotolia.com

Sytuacje, w których każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą, nie należą do rzadkości. Nie ma też prawnych przeciwwskazań, aby w ramach prowadzonych firm małżonkowie pomiędzy sobą handlowali. Czy jednak z podatkowego punktu widzenia zakup towaru np. od żony będzie stanowił u męża podatkowy koszt uzyskania przychodu?
Powyższe możemy jeszcze bardziej skomplikować. Załóżmy bowiem, że pomiędzy małżonkami występuje także ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Czy zakup towarów w firmie żony będzie kosztem?
Organ podatkowe przyznają, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych towary zakupione w firmie małżonka.

Definicja kosztu uzyskania przychodu znajduje się w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Zgodnie z nią kosztami podatkowymi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów luz zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem katalogu obejmującego wydatki do kosztów niezaliczanych, który znalazł się w art. 23 ustawy.
Istotny jest tutaj zatem cel, w jakim dany wydatek został poniesiony.

fot. apops - Fotolia.com

Transakcje pomiędzy małżonkami w kosztach podatkowych działalności

Na potrzeby podatku dochodowego małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze są traktowani jako odrębne podmioty - podatnicy. Mogą między sobą handlować, zaś dokonane w taki sposób zakupy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych, o ile oczywiście są uzasadnione, racjonalne i odpowiednio udokumentowane.


Organy podatkowe podkreślają, iż aby dany wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych, musi pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Musi też być prawidłowo udokumentowany czy racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Niewątpliwie zakup towarów handlowych, czyli towarów, które mają zostać sprzedane, warunki te wypełnia. W tym miejscu należy też podkreślić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żadnym miejscu nie wyłączają z kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych z tytułu transakcji handlowych zawieranych pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne firmy (działalności gospodarcze). Niemniej pewne ograniczenia tutaj występują
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, nie zalicza się do kosztów podatkowych wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na rzecz przedsiębiorstwa w spadku (m.in. samego przedsiębiorcy jak i jego małżonka).
W regulacji tej jednak jest mowa o pracy. Tą nie jest zaś transakcja zakupu towarów handlowych, w efekcie czego wskazane ograniczenie w tym przypadku nie będzie miało zastosowania.

Fiskus potwierdza


Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.01.2020 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.546.2019.3.MD: „(…) Powyższy przepis (art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT – przypis autora) wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Przy czym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „wartość pracy”. Należy jednak przyjąć, że pojęcie to obejmuje wartość wszelkiego rodzaju pracy świadczonej przez ściśle określone osoby (w tym małżonka podatnika) na rzecz zatrudniających je podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie do tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy też bez podstawy prawnej.

Ponadto należy zauważyć, że w sytuacji gdy każdy z małżonków prowadzi odrębnie działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. W przypadku, gdy każdy z małżonków samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli jest odrębnym przedsiębiorcą i w zakresie tych działalności zawierane są transakcje, transakcje te rodzą takie same następstwa, jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcje te bowiem następują w oparciu o stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne. Podkreślenia wymaga, że zawieranie tego typu transakcji podporządkowane jest określonym wymogom.

(…) wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup towarów od żony, udokumentowane na podstawie wystawianych faktur VAT, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli w istocie zostaną poniesione i spełniać będą przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.(…)”


Podmioty powiązane


Na potrzeby podatków małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze są podmiotami powiązanymi (por. art. 23m ustawy o PIT). Zawierając między swoimi firmami transakcje winni oni zatem mieć na uwadze przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, czyli art. 23m-23zf ustawy o PIT.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: