eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek PCC - podstawowe wiadomości

Podatek PCC - podstawowe wiadomości

2007-06-20 01:07

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Płatny on jest w terminie 14 dni licząc o daty powstania obowiązku podatkowego, a więc dany zawarcia transakcji, umowy. Płatnicy tego podatku regulują go natomiast w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Zakres podmiotowy

Podmiotami czynności cywilnoprawne są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Od 2007 r. jednak zmienił się obowiązek podatkowy w tym zakresie. Ciąży on w zależności od dokonanej czynności:
 1. przy umowie sprzedaży - na kupującym;
 2. przy umowie zamiany - na stronach czynności;
 3. przy umowie darowizny - na obdarowanym;
 4. przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości;
 5. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
 8. przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
 9. przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Obowiązek podatkowy natomiast powstaje:
 • z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;
 • z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;
 • z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;
 • z chwilą uprawomocnienia się odpowiedniego orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody
 • z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

 

1 2 ... 6

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: