eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

2016-09-05 13:48

Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

Pożyczka © DenisNata - Fotolia.com

Podatnik, który wskutek powołania się na zawartą pożyczkę przed organem podatkowym musi zapłacić z tego tytułu podatek w wysokości 20% jej wartości, nie powinien dodatkowo płacić odsetek podatkowych za zwłokę - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26.07.2016 r. nr II FSK 96/16.

Przeczytaj także: Pożyczanie pieniędzy między VAT-owcami - VAT czy PCC?

Zaciągnięte poza instytucjami finansowymi pożyczki są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z nielicznymi wyjątkami stawka tego podatku wynosi 2% wartości pożyczki, zaś obowiązanym do jej zapłaty jest pożyczkobiorca.
Daninę powinien on uiścić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W tym samym czasie musi złożyć też deklarację na potrzeby tego podatku.

Jeżeli z jakichś powodów podatnik z takiego obowiązku się nie wywiążę, zaś na fakt zawarcia umowy pożyczki powoła się przed organem podatkowym, należny z tego tytułu podatek musi zapłacić wg karnej stawki w wysokości 20%. Problem w tym, że fiskus - obok naliczenia podatku wg sankcyjnej stawki, z reguły nalicza też odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania daniny w terminie. Podatnik jest zatem karany tutaj w podwójny sposób za to samo przewinienie - czyli najpierw w postaci zapłaty podatku wg 10-krotnie wyższej stawki, a następnie w postaci obowiązku zapłaty także odsetek podatkowych za zwłokę. Czy słusznie?
W przytoczonym we wstępie wyroku NSA uznał, że nie.

Sprawa tyczyły się podatniczki, która złożyła wyjaśnienie przed urzędnikami, iż wpłacona na jej konto bankowe dnia 9 lipca 2010 r. kwota 60 000 zł stanowi pożyczkę. A ponieważ skarżąca w ustawowym 14-dniowym terminie od zawarcia umowy pożyczki nie złożyła deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i nie wpłaciła należnego podatku, jak również powołała się na pożyczkę w toku postępowania kontrolnego, fiskus wydał decyzję, w której obliczył podatek według stawki 20% w kwocie 11 000 zł. Naliczył także odsetki w ustawowej wysokości od 24 lipca 2010 r.
Składy orzekające w obydwu instancjach uznały, że w takim przypadku naliczenie podatku wg sankcyjnej stawki było prawidłowe (jako że nie ma tutaj znaczenia, czy podatnik sam z siebie przyzna się do zaciągnięcia pożyczki, czy też udzieli stosownej odpowiedzi na pytanie organu w trakcie przeprowadzanych przez niego czynności), niemniej odsetki podatkowe nie powinny tutaj być naliczane.

fot. DenisNata - Fotolia.com

Pożyczka

Podatnik, który wskutek powołania się na zawartą pożyczkę przed organem podatkowym musi zapłacić z tego tytułu podatek w wysokości 20% jej wartości, nie powinien z tego tytułu płacić odsetek podatkowych za zwłokę.


Uzasadniając swoje stanowisko NSA podkreślił, że w przepisie regulującym stosowanie sankcyjnej stawki ustawodawca wprowadził nową stawkę podatku, w stosunku do podatnika, który powołał się na zawarcie umowy pożyczki, a uprzednio nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania do zapłaty podatku z tytułu zawarcia tejże umowy. Powołanie się musi przy tym mieć miejsce przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.
Zdaniem NSA w takim przypadku niedopuszczalne staje się przyjęcie, że w chwili powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC powstaje równocześnie zobowiązanie podatkowe w wysokości wyliczonej według sankcyjnej stawki podatku. Twierdzenie takie dyskwalifikuje chociażby to, że podstawą dla zastosowania stawki w wysokości 20%, jest nie tylko dokonanie określonej czynności cywilnoprawnej (a więc zawarcie umowy pożyczki), lecz także następcze powołanie się na tę czynność w toku m.in. postępowania kontrolnego, przy jednoczesnym niespełnieniu pierwotnie powstałego - z mocy prawa - na skutek dokonania tej czynności zobowiązania podatkowego.

Dlatego też decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, wydana z uwzględnieniem 20% stawki podatku ma charakter konstytutywny, a zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia tej decyzji, a więc w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 O.p. i od tej daty należy liczyć odsetki za zwłokę.
Konstytutywny charakter decyzji oznacza, że fiskus nie może naliczać odsetek wstecz, a dopiero od upływu terminu dla uregulowania zapłaty określonej w wydanej decyzji.

A ponieważ decyzje takie (zwłaszcza gdy występują w przypadku postępowań podatkowych w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów) są wydawane z reguły w kilka lat po zaciągnięciu pożyczki, odsetki naliczane (zdaniem sądu nieprawnie) przez fiskusa nie zaliczają się do małych kwot.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: