eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Spis z natury na koniec roku

Spis z natury na koniec roku

2007-12-28 11:11

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakładają na podatników sporządzanie spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego. Najbliższy spis z natury muszą oni przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2007 r.
Jak wskazują przepisy wskazanego we wstępie rozporządzenia, spis z natury powinien obejmować towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Przez wymienione pojęcia należy natomiast rozumieć:
 • towary handlowe - wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej
 • materiały podstawowe - materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
 • materiały pomocnicze - materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
 • wyroby gotowe - wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,
 • produkcja niezakończona - produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,
 • braki - nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,
 • odpady - materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Rozporządzenie nie zawiera niestety szablonu takiego spisu, ale wskazuje jakie elementy powinien on zawierać. Są to: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy), data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych wyżej, jednostki miary, ilość stwierdzona w czasie spisu, cena w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączna wartość spisu z natury oraz klauzula "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). Spis powinien obejmować także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzania spisu poza jego zakładem, a także towary obce znajdujące się w zakładzie, przy czym te ostatnie nie podlegają wycenie (wystarczy ująć je ilościowo oraz podać, czyją stanowią własność). W spisie nie ujmuje się natomiast środków trwałych i wyposażenia

Spis taki powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony.

W przypadku prowadzenia:
 • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne
 • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe
 • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki
 • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury sporządzony na koniec roku jest jednocześnie remanentem początkowym następnego roku.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.