eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy konieczny zerowy spis z natury przy zmianie wspólnika spółki?

Czy konieczny zerowy spis z natury przy zmianie wspólnika spółki?

2016-04-28 13:36

Czy konieczny zerowy spis z natury przy zmianie wspólnika spółki?

Czy konieczny zerowy spis z natury przy zmianie wspólnika spółki? © v.poth - Fotolia.com

Ustawodawca wymaga w określonych przypadkach sporządzenia spisu z natury. Przedsiębiorcy przywykli już do tego, że remanent należy sporządzić na moment otwarcia czy likwidacji firmy a także na koniec każdego roku podatkowego. To jednak nie jedyne przypadki. Nadto ze sporządzenia spisu z natury podatnika nie zwalnia nawet fakt, że ten jest zerowy.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są obowiązani stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Rozporządzenie to z jednej strony szczegółowo reguluje kwestie związane z prowadzeniem księgi i dokonywania w niej zapisów, z drugiej zaś nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

Jednym z takich dodatkowych obowiązków jest właśnie sporządzanie spisu z natury [towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów]. Stosowne regulacje w tym zakresie znajdują się w §27-30 rozporządzenia.

I tak przytoczone przepisy mówią m.in., że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
Jednym ze zdarzeń skutkujących sporządzeniem spisu z natury jest zmiana wspólnika spółki osobowej.

fot. v.poth - Fotolia.com

Czy konieczny zerowy spis z natury przy zmianie wspólnika spółki?

Jednym ze zdarzeń skutkujących sporządzeniem spisu z natury jest zmiana wspólnika spółki osobowej. Ze sporządzenia spisu z natury podatnika nie zwalnia nawet fakt, że ten jest zerowy.


Ustawodawca dodaje w regulacjach także, iż o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.
W przypadku zmiany wspólnika spółki osobowej należy nie tylko sporządzić spis z natury na dzień takiej zmiany, ale także o zamiarze jego sporządzenia powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem właściwy urząd skarbowy.

W praktyce pojawia się przy tym pytanie, czy przedsiębiorcy wykonujący jedynie usługi, u których nie występują składniki majątku objęte remanentem, również muszą sporządzać spis z natury? Skoro bowiem ten będzie zerowy, jaki jest sens jego przeprowadzania?
Przytoczone przepisy rozporządzenia mówią, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury wskazanych składników majątku w określonych sytuacjach.

Jednocześnie nie wynika z nich, aby obowiązek ten nie dotyczył podatników prowadzących działalność usługową jak też tych, którzy w spisie takim nie mają czego wykazać.
Warto w tym miejscu dodać, iż obecnie rozporządzenie wprost mówi, kto i w jakich okolicznościach jest zwolniony z obowiązku sporządzenia spisu z natury. Dodany z dniem 8 kwietnia 2016 r. §27 ust. 1a rozporządzenia mówi bowiem, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Innych zwolnień ani wyłączeń nie ma. Stąd z uwagi na to, że podatnicy prowadzący KPiR są obowiązani stosować wszystkie przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi, a nie wybiórczo (chyba że o braku konieczności ich stosowania wskazuje wprost to rozporządzenie) oraz że przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości zwolnienia podatnika z obowiązku sporządzenia i wpisania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury w sytuacji, gdy nie posiada on składników majątku, które podlegają wykazaniu w takim spisie, właściwym wydaje się być stanowisko, że także przedsiębiorcy wykonujący jedynie działalność usługową i nieposiadający składników majątku, które w spisie z natury winny być ujęte, również muszą go sporządzić -mimo tego, że jego wartość będzie wynosiła zero złotych. Taki „zerowy” spis również powinien zostać wpisany do księgi.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: