eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Leasing operacyjny: opłata wstępna jednorazowo w koszty

Leasing operacyjny: opłata wstępna jednorazowo w koszty

2008-10-15 11:26

Przedsiębiorcy finansujący zakup środków trwałych poprzez zawarcie umowy leasingu operacyjnego mają prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich opłat ustalonych w umowie. Należą do nich opłata wstępna oraz raty leasingowe. Możliwość bezpośredniego zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu jest bezsporna i była niejednokrotnie potwierdzana w interpretacjach organów podatkowych. Kontrowersje budzi jednakże rozbieżność stanowisk w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej zwanej również czynszem inicjalnym.
W dotychczasowej praktyce większość organów podatkowych prezentowała stanowisko, zgodnie z którym, wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu. U podstaw takiego stanowiska legło założenie, iż podstawowe kryterium możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do umów leasingu operacyjnego i poniesionych na ich podstawie wydatków, stanowi spełnienie przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wychodząc z tego założenia organy podatkowe twierdziły, że opłaty leasingowe, co do zasady, zaliczane są do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można przyporządkować do określonego przychodu. Opłata wstępna tak jak i pozostałe opłaty wynikające z umowy leasingowej są opłatami za używanie przedmiotu leasingu. Raty leasingowe, opłacane przez korzystającego w okresie trwania umowy, dotyczą ściśle określonego czasu, nie przekraczającego roku podatkowego. Dlatego są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie ich poniesienia. Opłata wstępna natomiast warunkuje rozpoczęcie realizacji umowy leasingu i jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu, zawartej na czas oznaczony. Zatem podatnik zawierający umowę leasingu, powinien podzielić koszt poniesienia opłaty wstępnej proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy leasingu.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 marca 2008r.(nr IP-PB3-423-565/07-3/GJ), oraz z 26 lutego 2008r. (nr IP-PB3-423-511/07-2/GJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 lipca 2008r. (nr ILPB3/423- 229/08-3/KS) czy Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z 12 lutego 2008r. (nr IBPB1/415-250/07/ESZ/KAN-2116/11/07/KAN-3186/12/07) oraz z 12 lutego 2008r. (nr IBPB1/415-249/07/MW/KAN-2119/11/07/KAN-2923/12/07).

Pojawiały się również odmienne, bardziej korzystne dla leasingobiorców interpretacje, pozwalające na zaliczenie opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jej poniesienia. Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lutego 2008r. (nr ITPB1/415-600/07/AK) oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 12 lipca 2007 r. (nr IIUSpblA/1/415-58/101a/57/07/BB).


Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dają nadzieję na trwałą zmianę linii interpretacyjnej w tym zakresie. W wyroku z 17 czerwca 2008r. (sygn. III SA/Wa 24/08) Sąd nie zgodził się z prezentowanym dotąd stanowiskiem organów podatkowych uznając, iż wstępną opłatę leasingową należy zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wskazał, iż „opłata ta jest kosztem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organu, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy upada”.

Jednocześnie Sąd podkreślił, iż jeżeli w umowie nie określono, iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy uznać ją jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia. Stanowisko to potwierdził WSA w wyroku z 8 sierpnia 2008r. (sygn.III SA/Wa 221/08).

Pojawienie się korzystnych wyroków sądu administracyjnego jest pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców, daje bowiem nadzieję na ujednolicenie rozbieżności interpretacyjnych oraz zmianę dotychczasowego stanowiska Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.