eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2008: ulga na Internet

Odliczenia od dochodu 2008: ulga na Internet

2009-01-07 12:10

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego wg skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w miejscu zamieszkania. Zasady ulgi zostały opisane poniżej.
Ulga ta została określona w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zgodnie z tym przepisem odliczeniu od dochodu podlegającemu opodatkowaniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Warunki ulgi
  1. Ulga ta jest limitowana. Jeden podatnik nie może odliczyć więcej, niż 760 zł w skali roku. Odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione nie wyższe niż podany w poprzednim zdaniu limit. Jeżeli zatem podatnik poniósł faktyczne wydatki w wysokości 500 zł, to tę kwotę może odliczyć w ramach ulgi. Jeżeli natomiast wydatki te wyniosły np. 1 000 zł, to kwotę odliczenia ogranicza się do 760 zł.
  2. Wydatki takie muszą być udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 26 ust. 7 pkt 1 updof) wystawioną na osobę, która odliczy je w ramach ulgi. Odliczeniu podlegają jedynie wydatki na użytkowanie sieci Internet. Tym samym w sytuacji, gdy faktura dokumentuje także inne opłaty, należy zadbać o to, aby kwota należna za korzystanie z Internetu była wyodrębniona.
  3. Odliczeniu podlega zarówno abonament za stałe łącze jak i opłaty za dostęp wdzwaniany do Internetu. W ramach ulgi nie można natomiast odliczyć opłaty instalacyjnej (np. zakup i montaż urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu).
  4. Odliczyć można jedynie wydatki faktycznie poniesione, a co za tym idzie – faktury zapłacone. Potwierdzenie zapłaty może być różne, np. dowód wpłaty w okienku kasowym, przelew, przekaz pocztowy, adnotacja na fakturze.
  5. Odliczyć można wydatki na użytkowanie sieci Internet w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania. Powinno ono być zgodne z miejscem zamieszkania zgłoszonym w urzędzie skarbowym. Nie musi to natomiast być miejsce zameldowania
  6. Pewne wątpliwości budzi odliczenie tej ulgi przez osoby korzystające z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zdaniem resortu finansów jednak i w takiej sytuacji prawo do ulgi przysługuje. Należy oczywiście pamiętać, że w takiej sytuacji także konieczne jest posiadanie faktury VAT potwierdzającej poniesione wydatki. Poszczególne urzędy mogą jednak mieć odmienne zdanie w tej kwestii, przez co zaleca się kontakt w tej sprawie z urzędem skarbowym właściwym dla danego podatnika, gdyż resort nie wydał w tej sprawie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego

Ulga dla małżonków

Limit ulgi na Internet przysługuje odrębnie każdemu z małżonków. Oznacza to, że każde z nich może odliczyć w ramach ulgi po 760 zł. Razem mogą oni odliczyć zatem od swoich dochodów 1 520 zł z tytułu używania sieci Internet. Aby jednak z tego skorzystać warto zadbać o to, aby na fakturze dokumentującej te wydatki znalazły się dane osobowe obojga z nich. Takie stanowisko utarło się wśród organów podatkowych. Warto w tym miejscu jednak wspomnieć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08) uznał, iż w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie korzystali z sieci Internet oraz pokrywali z majątku wspólnego koszty z tym związane, to mogą oboje skorzystać z tejże ulgi nawet w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona tylko na jedno z nich.

Dla kogo odliczenie?

Z ulgi na Internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (czyli składający PIT-36 lub PIT-37) a także podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany (czyli składający PIT-28). Ulga nie przysługuje natomiast podatnikom korzystającym z podatku liniowego lub opłacającym kartę podatkową.

Do pobrania


Rozliczenia roczne PIT 2008

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: