eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2010: ulga na Internet

Odliczenia od dochodu 2010: ulga na Internet

2011-02-03 13:14

Zasady korzystania z cieszącej się sporym zainteresowaniem ulgi w zakresie odliczania wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie uległy zmianie w stosunku do roku 2009. W dalszym ciągu górny limit odliczenia jest określony na kwotę 760 zł. Dosyć sporej przebudowie (na korzyść podatników) uległy jednak przepisy, które będą obowiązywać przy rozliczeniach za rok 2011.

Przeczytaj także: Ulga na Internet: jaka faktura VAT?

Odliczenie, potocznie zwane ulgą na Internet, ustawodawca uregulował w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który to mówi, że od dochodu podlegającemu opodatkowaniu można odliczyć wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy rozliczają swoje dochody wg skali podatkowej lub płacą ryczałt ewidencjonowany. Nie mogą z niej skorzystać natomiast podatnicy płacący podatek liniowy.

Aby z ulgi skorzystać, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Część z nich wynika z przytoczonego wyżej art. 26 ust. 1 pkt 6a updof. Kolejne, zawarte w art. 26 ust. 7 pkt 1 updof, dotyczą obowiązków dokumentacyjnych.

Pierwszy z warunków do limit przysługującego odliczenia. Otóż jeden podatnik z tytułu tej ulgi nie może odliczyć więcej niż 760 zł poniesionych wydatków na użytkowanie Internetu w trakcie roku. Oczywiście jest to górny limit odliczenia – w PIT natomiast wykazywana jest kwota faktycznie wydatkowana na ten cel. Przykładowo zatem, gdyby udokumentowane wydatki na użytkowanie sieci Internet w roku 2010 wynosiły 500 zł, taką kwotę odliczenia podatnik wykaże w swoim zeznaniu, gdyby natomiast wydatki te sięgnęły 1 000 zł, odliczyć będzie on mógł jedynie 760 zł.

Istotne jest także to, gdzie podatnik korzysta z Internetu. Odliczeniu bowiem podlegają jedynie wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Miejsce to nie musi być takie same, jak miejsce jego zameldowania. Warto tutaj jednak pamiętać o obowiązkach ewidencyjnych wobec urzędu skarbowego, gdy mieszkamy gdzie indziej niż jesteśmy zameldowani (co do zasady złożenie aktualizacji danych na formularzu NIP-3). Co prawda nie jest od tego uzależniona możliwość skorzystania z ulgi na Internet, jednakże niedopełnienie tego obowiązku jest karalne

O ile ważne jest to, gdzie z Internetu podatnik korzysta, tak większego znaczenia nie ma rodzaj wykorzystywanej usługi. Prawo do ulgi przysługuje zarówno w stosunku do abonamentu za stałe łącze jak i w stosunku do opłat za dostęp wdzwaniany do Internetu. Ulga przysługuje także na podatnikom korzystającym z tzw. Internetu mobilnego w telefonie komórkowym, czy też posiadającym oddzielny abonament na tego typu usługi oferowany przez sieci komórkowe. Niestety tutaj organy podatkowe mogą próbować kwestionować prawo do ulgi podnosząc, że podatnik nie korzystał z niego w lokalu/budynku będącym jego miejscem zamieszkania. Warto tutaj zadbać o to, aby na fakturze dokumentującej zakup takich usług znalazł się adres zamieszkania podatnika, co zmniejsza prawdopodobieństwo sporu z fiskusem lecz niestety go nie wyklucza. Praktyka organów jest bowiem różna w tej kwestii. Na szczęście to ostatni rok niepewności w tym zakresie.

W ramach ulgi odliczyć nie można natomiast opłaty instalacyjnej (np. na zakup i montaż urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu).

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: