eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na Internet gdy brak faktury VAT?

Ulga na Internet gdy brak faktury VAT?

2011-02-18 13:03

W rozliczeniu PIT za 2010 r. podatnik zamierza skorzystać z ulgi na Internet. Chciałby uzyskać potwierdzenie stanowiska, że pod kątem omawianej ulgi nie są już wymagane takie faktury i wolno mu będzie odliczyć wydatki na Internet na podstawie samych wyciągów bankowych. Na wspomnianych wyciągach wyszczególnione są przelewy za faktury VAT z tytułu opłat za Internet, wraz z dokładnym opisem czego dany przelew dotyczy. Jest to dla niego ważne, ponieważ podczas niedawnego remontu mieszkania zagubiła większość faktur VAT dokumentujących poniesienie tych wydatków.

Przeczytaj także: Odliczenia od dochodu 2010: ulga na Internet

Niestety, w świetle przepisów dotyczących rozliczeń dochodów za ubiegły rok, uwzględnienie ulgi, o której mowa w pytaniu nie będzie możliwe bez posiadania stosownych faktur VAT.

W myśl bowiem art. 26 ust. 7 pkt 1updof w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r., wysokość wydatków objętych ulgą na Internet ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość tych wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Wyjaśnienia organów podatkowych wskazują przy tym, że sam dowód potwierdzający poniesienie wydatku ma jedynie charakter pomocniczy i dopiero łącznie z fakturą daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi. Potwierdza to np. pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 13 grudnia 2005 r. (nr 1424/2150/4111/415/76/05): ,,Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą przelewu, potwierdzenie dokonania wpłaty może stanowić załączony do tej faktury wyciąg bankowy (...) Posiadanie zatem łącznie faktury VAT wraz z wyciągiem bankowym spełnia dyspozycję zawartą w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie udokumentowania wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika."

W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca rzeczywiście zniósł niedawno pod kątem skorzystania z omawianej z ulgi konieczność dokumentowania wydatków przy pomocy faktur VAT. Dokonał tego na podstawie art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478). Należy jednak podkreślić, że znowelizowane przepisy będą mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2011 r. Możliwość udokumentowania ulgi innymi niż faktury VAT dowodami potwierdzającymi poniesienie wydatków na Internet będzie więc możliwe dopiero w rozliczeniu PIT za 2011 r. Oznacza to, że sporządzenie zeznania rocznego za rok ubiegły odbywać się będzie w tym zakresie jeszcze na dotychczasowych zasadach.


Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: