eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2009: strata podatkowa

Odliczenia od dochodu 2009: strata podatkowa

2010-02-22 12:33

Podobnie, jak w latach ubiegłych, tak i w zeznaniach za rok 2009 przedsiębiorcy mogą odliczyć od uzyskanego przychodu/dochodu stratę poniesioną w latach poprzednich. Z odliczenia mogą skorzystać także ci, którzy wcześniej stracili na giełdzie.
Przepisy w zakresie rozliczania straty podatkowej znalazły się w art. 9 ust. 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zgodnie z art. 9 ust. 3 cyt. ustawy „O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty”. Tym samym podatnik, który w jednym roku poniósł stratę, w następnym roku może uzyskany dochód pomniejszyć o tę stratę lecz nie w pełnej wysokości. W jednym roku bowiem nie może odliczyć więcej niż 50% poniesionej straty. Tak więc jej odliczenie będzie trwało co najmniej dwa lata.

Kolejny warunek zawarty w art. 9 ust. 3 updof wskazuje, że uzyskany dochód można pomniejszać o stratę w okresie następujących po sobie pięciu latach. Jeżeli więc podatnikowi nie uda się rozliczyć straty w przeciągu tych 5 lat, część nierozliczona przepada.

O ile ustawa wskazuje górny limit odliczenia straty w danym roku podatkowym, tak milczy w zakresie progu minimalnego. Co za tym idzie, podatnik może sobie wybrać, w jakiej wysokości w danym roku stratę tę chce odliczyć (przy czym nie więcej niż 50%) i czy w ogóle z tego uprawnienia zamierza skorzystać. Odliczenie to jest bowiem prawem a nie obowiązkiem podatnika. Może on zatem w jednym roku podatkowym odliczyć np. 20% straty, w następnym 35 %, w kolejnym 10% i w następnym 35% tej straty (jeżeli dochód na to pozwala) itd.

Odliczenie przy ryczałcie

Z odliczenia mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, ale także ryczałtowcy. Oczywiście podatnicy opodatkowani w ten sposób nie mogą wykazać straty z działalności gospodarczej, gdyż opodatkowują oni przychód a nie dochód. Jeżeli jednak w latach wcześniejszych prowadzili firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych i ponieśli z tego tytułu stratę - mogą odliczyć ją od przychodu po zmianie formy opodatkowania. Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w art. 9 ust. 5 updof oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenie takiej straty dokonywane jest od wszystkich przychodów, proporcjonalnie do udziału kwot przychodów, w całości przychodów łącznie, co wynika z art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie. Tym samym jeżeli podatnik sprzedaje towary i/lub świadczy usługi opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, stratę odlicza proporcjonalnie do poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Tutaj także wysokość odliczenia zależy od podatnika, o ile nie przekracza 50% poniesionej straty.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: