eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

2021-03-15 13:28

Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Strata podatkowa w PIT za 2020 rok po nowemu © FotolEdhar - Fotolia.com

Gdy roczne koszty podatkowe przekraczają wartość uzyskanych przychodów, mamy do czynienia ze stratą podatkową. Stratę taką, pod pewnymi warunkami podatnik może rozliczyć w kolejnych latach. Najczęściej z pojęciem straty podatkowej spotykamy się przy prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Stratę podatkową można skompensować jedynie z dochodem/przychodem uzyskanym z tego samego źródła przychodów. Poczynając od strat za rok 2019 te można rozliczać w bardziej korzystny aniżeli wcześniej sposób.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, stratę podatkową (w ramach jednego źródła) podatnik może rozliczyć na dwa sposoby, tj.:
  • może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  • może obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Druga możliwość, tzn. rozliczenie jednorazowo straty w kwocie 5.000.000 zł została wprowadzona do porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do strat powstałych od tego dnia.

Czas rozliczenia straty


Podatnik nie musi czekać z rozliczeniem straty podatkowej do momentu sporządzenia rocznego PIT-a. Może ją uwzględniać już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Należy jednak pamiętać, że wartość takiego odliczenia nie może przekroczyć rocznego limitu.
Warto wiedzieć
Fakt rozliczenia straty na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy nie wpływa na możliwość oraz konieczność stosowania tego odliczenia także w zeznaniu rocznym.

Obecnie, to jest w PIT za 2020 rok, podatnicy mogą odliczać straty powstałe w latach 2015-2019, gdzie straty za lata 2015-2018 trzeba rozliczyć wg pierwszej z podanych metod, tj. obniżenie w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 50% wysokości straty.

Rozliczenie straty za 2019 r. może natomiast przebiegać w dwojaki sposób i to wyłącznie podatnik decyduje o tym, który wariant wybierze. Może on zatem rozliczać taką stratę na starych zasadach, czyli jak za lata 2015-2018 lub obniżyć jednorazowo o dochód uzyskany z tego danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Przy tym drugim sposobie nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu, przy czym kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może już przekroczyć 50% wysokości tej straty. W rezultacie, gdy strata za 2019 r. nie przekracza 5.000.000 zł, podatnik może rozliczyć ją nawet jednorazowo.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Strata podatkowa w PIT za 2020 rok po nowemu

Strata podatkowa występuje, gdy uzyskane w ramach danego źródła przychodu w dany roku podatkowym przychody są niższe od poniesionych kosztów. Stratę można rozliczyć w pięciu kolejnych latach. W 2019 r. zmieniły się w tym zakresie przepisy umożliwiające na jej pełne odliczenie nawet w jednym roku.


Rozliczenie straty z działalności gospodarczej


Stratę podatkową z danego źródła przychodu można odliczyć od przychodu/dochodu uzyskanego wyłącznie w ramach tego samego źródła. Dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 3a i 4 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają straty poniesione:
  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da ustawy,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
  • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg (tj. ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Najczęściej pojęcie straty podatkowej występuje w przypadku dochodów z działalności gospodarczej. Należy tutaj w pierwszej kolejności podkreślić, że niezależnie od form prawnych prowadzonej firmy (czyli na własne nazwisko czy w formie spółek osobowych) przychody i koszty rozlicza się tutaj w ramach jednego źródła przychodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej.

Który przedsiębiorca może rozliczyć stratę podatkową? Ten, który korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Prawa do rozliczenia straty nie pozbawia też zmiana formy opodatkowania, z tym że w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego prawo do odliczenia straty powstaje pod warunkiem, że strata wystąpiła w roku/latach, w których podatek był liczony od dochodu. Straty takiej nie rozliczą natomiast kartowicze.
Gdy przedsiębiorca korzysta z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami tego podatku, stratę odlicza od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Strata podatkowa a likwidacja i otwarcie firmy


Przedsiębiorca, który zlikwidował firmę a po czasie otworzył nową, stratę poniesioną w ramach firmy już zamkniętej może rozliczyć od dochodu/przychodu tej nowej. Co przy tym ważne, zasadę tę stosuje się również przy zmianie formy prawnej prowadzonej firmy (czyli z działalności prowadzonej na własne nazwisko na spółkę osobową bądź odwrotnie). Należy jedynie pamiętać o zachowaniu pięcioletniego okresu, w którym dana strata podatkowa może być rozliczona.
Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.298.2018.1.IM, Strata poniesiona z jednej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie może być skompensowana dochodem osiągniętym w latach następnych z innej działalności gospodarczej. Strata poniesiona w danym roku podatkowym, kompensowana może być dochodem z działalności gospodarczej rozpoczętej po likwidacji działalności z której poniesiono stratę, o ile oczywiście zachowane zostaną terminy o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(…)

Strata podatkowa a śmierć przedsiębiorcy


Dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 9 ust. 3b ustawy o PIT). Co powyższe oznacza? Otóż jeżeli zmarły przedsiębiorca w latach 2015-2019 (a więc w latach, za które obecnie rozliczana jest strata podatkowa) wykazał straty z prowadzonej firmy, w ramach przedsiębiorstwa w spadku można te straty rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2020 rok.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: