eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Informacje podsumowujące VAT-UE limity WNT i WDT 2010

Informacje podsumowujące VAT-UE limity WNT i WDT 2010

2010-04-21 11:31

Z dniem 01 stycznia 2010 r. zmianie uległy reguły sporządzania informacji podsumowujących. Zasadą stały się deklaracje za okresy miesięczne a nie kwartalne. Pewien wyjątek dotyczy podatników, u których wartość WDT i WNT opiewa na małe kwoty.
Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca postanowił w 2010 r. składać informacje podsumowujące za okresy kwartalne. W marcu 2010 r. przekroczył jednak limit WNT uprawniający do składania informacji kwartalnych. Czy w związku z tym musi składać je za okresy miesięczne od początku roku? Jak ma postępować w kolejnych kwartałach? Co by się stało, gdyby został przekroczony limit WDT?

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, poczynając od 2010 roku informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych,

Jednakże przy spełnieniu ściśle określonych warunków określonych w art. 100 ust. 4 ustawy, możliwe jest składanie tych informacji za okresy kwartalne do 15. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Jest tak, gdy dotyczą one:
  1. wewnątrzwspólntowej dostawy towarów, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 500.000 zł,
  2. wewnątrzwspólntowego nabycia towarów jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł
  3. świadczenia usług, które stanowią dla usługobiorcy import usług, bez względu na limit obrotów

Jeżeli zatem w styczniu 2010 r. wskazane wyżej limity nie zostały przekroczone (przy czym kwartalny limit WDT nie został przekroczony także w 2009 r.), nasz podatnik nie miał obowiązku składać informacji podsumowującej za okresy miesięczne. Tak samo jest w przypadku lutego 2010 r. Na obowiązek składania deklaracji za okresy miesięczne w pierwszym kwartale nie wpływa ponadto przekroczenie tych limitów (bądź jednego z nich) w marcu 2010 r. Zgodnie bowiem z art. 100 ust. 6 ustawy w takiej sytuacji podatnik składa jedną informację podsumowującą za cały kwartał.

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby wskazane limity (bądź jeden z nich) zostały przekroczone już w lutym. Tutaj w terminie do 15 marca 2010 r. podatnik musiałby złożyć miesięczne informacje podsumowujące za styczeń i luty a następnie także za marzec.

Przytoczone przepisy nic nie mówią przy tym, aby przekroczenie limitu WNT w danym kwartale wpływało na sposób składania informacji podsumowujących w przyszłości. Tym samym jeżeli w danym kwartale limit ten został przekroczony, w kolejnym podatnik może ponownie składać informacje podsumowujące za okresy kwartalne (o ile już na samym początku nie zostaną przekroczone limity, co spowoduje obowiązek składania informacji miesięcznych).

Inaczej jest jednak w przypadku WDT. Tutaj ustawodawca bowiem zastrzegł, iż przekroczenie kwartalnego limitu powoduje, że przez kolejne cztery kwartały podatnik musi składać informacje podsumowujące za okresy miesięczne. (patrz art. 100 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Na zakończenie dodajmy, iż podatnicy składający informacje podsumowujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej mają na to czas nie do 15-tego a do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), którego informacja ta dotyczy. Mają zatem na to 10 dni więcej od podatników składających te informacje w formie papierowej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.