eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Amortyzacja jednorazowa: de minimis od 2012 r.

Amortyzacja jednorazowa: de minimis od 2012 r.

2011-11-28 13:03

Mali podatnicy oraz nowi przedsiębiorcy mogą szybko zaliczyć do kosztów niektóre środki trwałe- w jaki sposób? Chodzi oczywiście o jednorazowy odpis amortyzacyjny w ramach pomocy "de minimis", który wynosi w 2011 r. już tylko 197.000 zł. O czym trzeba pamiętać korzystając z tego przywileju? Czy jego wysokość ulegnie zmianie i kogo uznamy za małego podatnika w 2012 r.? Szczegóły poniżej.
Dokonanie takiego odpisu stanowi pomoc „de minimis”, o której mowa w rozporządzeniach Komisji Europejskiej regulujących zasady stosowania tej pomocy. Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji mają jedynie podatnicy, którzy spełnią warunki określone w:
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006);
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. L 193, 25.07.2007);
  • rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337, 21.12.2007).

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.

Limit w 2012 r.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dniu 3 października 2011 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,4370 zł. W 2012 r. limit ten będzie zatem wynosił 222.000 zł.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonujemy od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:
  • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 - urządzenia techniczne,
  • grupa 7 - środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W ramach tego limitu nie wlicza się odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł.
Jednorazowej amortyzacji nie można zastosować do wartości niematerialnych i prawnych.

Dniem udzielenia pomocy de minimis w formie jednorazowej amortyzacji jest dzień, w którym następuje faktyczne przysporzenie korzyści finansowych przedsiębiorcy, tj. dzień, w którym podatnik dokonał odpisu amortyzacyjnego.

Pamiętaj o wniosku o wydanie zaświadczenia
Z uwagi na konstrukcję pomocy de minimis w formie jednorazowej amortyzacji (o skorzystaniu z tej formy pomocy decyduje sam podatnik, bez wymogu wydawania decyzji przez właściwy urząd skarbowy) podatnik winien samodzielnie sprawdzić spełnienie warunków uzyskania tej pomocy.

Natomiast organ podatkowy dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uzyskania pomocy, wydając zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis, ale dopiero po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.