eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek

Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek

2013-07-03 13:00

Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek

Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek © kozini - Fotolia.com

Zakład pracy, przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń swoich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, może stosować tzw. kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Nie można jednak zapominać, że dany podatnik ma prawo tylko do jednej takiej kwoty.
Rozpatrzmy następującą pracę: Firma zatrudniła nowego pracownika, który od kilku lat jest na rencie. Poza obecnie zawartą umową o pracę oraz wypłacaną przez ZUS rentą nie uzyskuje innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Czy w związku z tym może złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie PIT-2, aby ten pomniejszał miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przewidzianej w pierwszym przedziale skali podatkowej?

Każdy, kto uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta jest określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to zawiera obowiązującą skalę podatkową. Na rok 2013 kwota ta wynosi 556,02 zł.

Oczywiście z jej uwzględnieniem nie trzeba czekać do czasu rozliczenia rocznego – może ona być stosowana już w trakcie roku np. przez płatnika (zakład pracy) w odniesieniu do zaliczki obliczanej od wynagrodzenia za pracę. Niemniej nie można zapominać, że kwota w określonej wyżej wysokości podatnikowi przysługuje w ciągu roku tylko raz bez względu na liczbę oraz rodzaj uzyskiwanych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

W naszym przykładzie natomiast podatnik ma dwa źródła dochodów: otrzymywana renta z ZUS oraz wynagrodzenie za pracę. Jak zatem w takiej sytuacji rozliczać kwotę zmniejszającą podatek już w trakcie roku?

Odpowiedź na powyższe znajduje się wart. 32 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 przytoczonej wyżej ustawy.

Otóż drugi ze wskazanych przepisów mówi, że organ rentowy (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) obliczając (jako płatnik) comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych bezpośrednio przez niego rent i emerytur obligatoryjnie musi odejmować od takich zaliczek kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Przypomnijmy że jest to obecnie kwota 46,33 zł (556,02 zł / 12).

fot. kozini - Fotolia.com

Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek

Zakład pracy, przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń swoich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, może stosować tzw. kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Z jej uwzględnieniem nie trzeba czekać do czasu rozliczenia rocznego.


Pierwszy z przytoczonych przepisów wskazuje natomiast, że zakład pracy obliczoną zaliczkę od wynagrodzenia z umowy o pracę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży mu oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (a więc z działalności gospodarczej czy umów najmu lub dzierżawy);
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

W naszym przypadku pracownik otrzymuje z ZUS-u rentę, w związku z czym nie może on złożyć nowemu pracodawcy oświadczenia PIT-2. Przytoczoną wyżej kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia bowiem już ZUS, zmniejszając miesięczną zaliczkę na podatek od wypłacanego temu pracownikowi świadczenia. Co za tym idzie, pracodawca przy obliczaniu zaliczki od wynagrodzenia nie powinien drugi raz tej kwoty stosować.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • Re: Praca na rencie a kwota zmniejszająca podatek

    Qiiser / 2020-01-16 20:23:57

    A co jeśli zakład pracy został poinformowany o rencie jednak dał mimo to do podpisania dokument że jest on płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy i co za tym idzie te zaliczkę odprowadzał.w takiej sytuacji ZUS i zakład pracy płacili jednocześnie. Co mam teraz zrobić i jakie będą tego konsekwencje. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: