eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kasy fiskalne 2013: korekta paragonu w ewidencji

Kasy fiskalne 2013: korekta paragonu w ewidencji

2013-10-28 13:32

Kasy fiskalne 2013: korekta paragonu w ewidencji

Kasy fiskalne 2013: korekta paragonu w ewidencji © Gina Sanders - Fotolia.com

Z dniem 30 września 2013 r. zakończył się okres przejściowy, w którym podatnicy mogli korygować sprzedaż wadliwie zarejestrowaną na kasie fiskalnej według dowolnie prowadzonego sposobu (według przyjętej praktyki za pomocą tzw. zeszytu korekt). Po tej dacie w celu dokonania korekty paragonu fiskalnego konieczne jest stosowanie reguł szczegółowo określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Przeczytaj także: Kasy fiskalne: w 2013 r. nowa ewidencja korekt

Zaewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej uniemożliwia dokonanie późniejszej korekty przy użyciu samej kasy. Zarówno bowiem przepisy, jak i możliwości techniczne kas nie pozwalają na dokonanie korekty sprzedaży, która w momencie jej zarejestrowania zostaje trwale zapisana w pamięci. Jednocześnie nie jest możliwe pozbawienie podatnika możliwości wykazania właściwej wartości obrotu oraz kwoty podatku należnego (czyli sprzedaży) w przypadku, gdy ten pomyli się w ewidencji. Z dniem 1 października ustawodawca sprecyzował zatem jednoznacznie kwestię korygowania obrotu zarejestrowanego na kasie fiskalnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje towarów, a oddzielnie oczywiste pomyłki.

Zwroty towarów i uznane reklamacje
towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
  1. datę sprzedaży;
  2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

fot. Gina Sanders - Fotolia.com

Kasy fiskalne 2013: korekta paragonu w ewidencji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje towarów, a oddzielnie oczywiste pomyłki.

Z kolei, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
  1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
  2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Dodatkowo, w przypadku oczywistych pomyłek, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas).

Podsumowując, po 30 września 2013 r. w celu dokonania korekty sprzedaży niewłaściwie zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej należy skorzystać z jednej z ww. ewidencji. W przypadku pomyłki do ewidencji korekt należy dołączyć dodatkowo paragony dokumentujące omyłkowo zarejestrowaną sprzedaż. Po tej dacie prowadzenie tzw. zeszytów korekt jest nadal możliwe. Jednakże muszą one zawierać wszystkie opisane powyżej elementy (oficjalny urzędowy wzór [wygląd techniczny] ewidencji korekt nie został bowiem narzucony).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: