eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › NIP na paragonie w 2013 r. a stara kasa fiskalna

NIP na paragonie w 2013 r. a stara kasa fiskalna

2013-09-11 13:37

NIP na paragonie w 2013 r. a stara kasa fiskalna

NIP na paragonie w 2013 r. a stara kasa fiskalna © Joe Dejvice - Fotolia.com

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mówi, iż poza danymi już wcześniej wymaganymi na paragonie fiskalnym winno się także znaleźć miejsce na NIP nabywcy. Stare urządzenia fiskalne jednakże takiej funkcji nie posiadają. Czy to oznacza, że będą one musiały zostać wymienione na nowe, dostosowane do obecnie nowych przepisów?

Przeczytaj także: Nazwy na paragonach z kas fiskalnych 2013 bez rewolucji?

Elementy, jakie winny obecnie znajdować się na paragonach z kas fiskalnych, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.). Jego §8 ust. 1 mówi, że paragon fiskalny musi zawierać co najmniej:
 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 3. numer kolejny wydruku;
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 5. oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 12. łączną kwotę podatku;
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Drukowanie na paragonie NIP-u nabywcy winny także umożliwiać kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami.

fot. Joe Dejvice - Fotolia.com

NIP na paragonie w 2013 r. a stara kasa fiskalna

Jeżeli kasa rejestrująca nie ma możliwości drukowania na paragonie, na żądanie nabywcy, numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, to podatnik po 30 września 2013 r. będzie mógł stosować tę kasę, przy czym drukowane paragony informacji takiej nie będą zawierać.


Informacja w postaci NIP-u nabywcy to nowość – nie występowała ona we wcześniejszych przepisach. Zmiana ta ma umożliwić podatnikom wystawianie za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę faktury uproszczonej (wprowadzonej z początkiem tego roku; przypomnijmy iż faktura uproszczona to taka, której należność ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro). Co za tym idzie, stare urządzenia fiskalne nie zawierają możliwości podawania na paragonie takiego numeru. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy podatników posiadających kasy fiskalne skonstruowane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami czeka ich wymiana na nowe urządzenia?

Powyższe było przedmiotem interpelacji poselskiej nr 16365 skierowanej do Ministra Finansów. W odpowiedzi adresat uspokaja, że wymiany nie będą konieczne. Podkreśla on, ż zgodnie z §36 przytoczonego rozporządzenia podatnicy użytkujący stare kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (który zawiera m.in. § 8 oraz § 9 tego rozporządzenia) stosują te przepisy odpowiednio. Zgodnie z § 37 ww. rozporządzenia do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy, obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 r. W świetle ww. przepisów podatnicy:
 1. mogą do dnia 30 września 2013 r. stosować dotychczasowe zasady prowadzenia ewidencji,
 2. po dniu 30 września 2013 r. obligatoryjnie stosują zasady określone w nowym rozporządzeniu, jednakże z uwzględnieniem możliwości technicznych użytkowanych kas

Powyższe oznacza, że jeżeli kasa rejestrująca nie ma możliwości drukowania na paragonie, na żądanie nabywcy, numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, to podatnik po 30 września 2013 r. będzie mógł stosować tę kasę, przy czym drukowane paragony informacji takiej nie będą zawierać. Brak funkcji drukowania NIP-u nabywcy na paragonie nie powoduje, że stare urządzenia nie mogą być stosowane dla rozliczeń podatkowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Nowe kasy fiskalne

  Magda Jurk. / 2014-01-16 14:18:43

  Czy jeśli nabędę kasę fiskalną od którejś z poniższych firm, to będą one naruszać nowe przepisy?

  http://panoramafirm.pl/kasy_fiskalne/dolno%C5%9Bl%C4%85skie,,wroc%C5%82aw odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: