eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż nieruchomości: obowiązki wobec urzędu skarbowego

Sprzedaż nieruchomości: obowiązki wobec urzędu skarbowego

2016-11-23 11:36

Sprzedaż nieruchomości: obowiązki wobec urzędu skarbowego

Sprzedaż nieruchomości: obowiązki wobec urzędu skarbowego © Fantasista - Fotolia.com

Podatnicy zbywający swoje nieruchomości czy prawa majątkowe muszą pamiętać, że niekiedy od czynności takich trzeba zapłacić podatek dochodowy. Ponadto, nawet jeżeli podatek nie wystąpi, gdyż np. sprzedaż nastąpiła ze stratą, w dalszym ciągu trzeba się wywiązać z obowiązków poinformowania o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania: rozliczenie podatkowe w PIT

Sprzedaż nieruchomości generalnie większości podatnikom kojarzy się z wizytą u notariusza, który z jednej strony sporządza na tę okoliczność akt notarialny sprzedaży, z drugiej zaś pobiera także ewentualne podatki z tą transakcją związane i przekazuje je do właściwych organów podatkowych.

Powyższe się zgadza m.in. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych występującego z reguły przy transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Niemniej w zakresie podatku dochodowego zbywca musi się rozliczyć już samodzielnie.

Większość podatników wie, że odpłatne zbycie nieruchomości czy praw majątkowych (poza działalnością gospodarczą) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli nastąpi w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym powyższe zostały nabyte (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) lub wybudowane. W takim bowiem przypadku zbycie to stanowi źródło przychodu w tym podatku. Warto przy tym pamiętać, że powyższe odnosi się także do zamiany nieruchomości.

fot. Fantasista - Fotolia.com

Sprzedaż nieruchomości: obowiązki wobec urzędu skarbowego

Podatnicy zbywający swoje nieruchomości czy prawa majątkowe muszą pamiętać, że niekiedy od czynności takich trzeba zapłacić podatek dochodowy. Ponadto, nawet jeżeli podatek nie wystąpi, gdyż np. sprzedaż nastąpiła ze stratą, w dalszym ciągu trzeba się wywiązać z obowiązków poinformowania o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego.


Podatek jest tutaj liczony natomiast od uzyskanego dochodu, a więc przychodu ze sprzedaży pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Oczywiście jeżeli koszty uzyskania przychodu przewyższają wartość ceny sprzedaży, mamy do czynienia ze stratą od której naturalnie podatku płacić nie trzeba. Ponadto uzyskany dochód może zostać zwolniony z podatku, jeżeli pieniądze ze sprzedaży w terminie 2 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe podatnika (tzw. obecna ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym). Tym samym także i tutaj nie wystąpi konieczność zapłaty podatku.
Nie oznacza to jednak, że podatnik z takiej sprzedaży nie musi się rozliczyć. Jeżeli bowiem zbycie nastąpi przed wskazanym wyżej okresem pięciu lat, złożenie zeznania podatkowego z tego tytułu winno nastąpić do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym dokonano odpłatne zbycie.

Ustawodawca dla czynności tej przewidział odrębny formularz podatkowy, oznaczony symbolem PIT-39. Co niezwykle ważne, trzeba go złożyć zarówno wówczas, gdy w zeznaniu zostanie wykazany dochód podlegający opodatkowaniu (a więc i należny podatek; w takim przypadku podatek ten trzeba przekazać we wskazanym wyżej terminie do urzędu skarbowego), wykazany dochód będzie korzystał ze zwolnienia czy wręcz wystąpi strata na sprzedaży.

Zwolnienie podatkowe uzyskanego dochodu na sprzedaży nieruchomości bądź praw majątkowych wynika tutaj z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że wolna od podatku jest ta część dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych). Zwolnienie to jednak jest ograniczone czasowo – uzyskane na sprzedaży środki pieniężne trzeba wydać nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości lub prawa majątkowego. Poniesione wydatki przy tym muszą być udokumentowane.

Jeżeli zaś w zeznaniu PIT-39 podatnik wykaże dochody wolne od podatku i nie spełni warunków do skorzystania ze zwolnienia (a więc nie zdąży wydatkować uzyskanych ze sprzedaży środków w określonym czasie na własne potrzeby mieszkaniowe), będą na nim ciążyć dwa dodatkowe obowiązki. Pierwszy z nich polega na konieczności złożenia korekty zeznania. Drugi, mniej przyjemny, wiąże się z koniecznością wpłacenia z tego tytułu podatku wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi w wysokości odsetek podatkowych, za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty tego podatku włącznie.

Pamiętajmy też, że urząd skarbowy może skontrolować takie rozliczenie. Wtedy - gdy korzystamy z ulgi mieszkaniowej - trzeba będzie się okazać dokumentami potwierdzającymi prawo do niej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • bogna1954 / 2014-10-02 17:59:08

    mam pytanie jesli mój byly mąż sprzedał nasz wspólny dom miał mi zapłacic kwotę 150 tys.zł wynikające z ugody sądowej niestety nie zapłacił mi ani grosza czy może zostać ukarany przez Urząd Skarbowy przywłaszczył sobie moje pieniązde co mam zrobić proszę o rade B odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: